• TUFANBEYLİ DOLAYININ (DOĞU TOROSLAR-ADANA) KAMBRİYEN-TERSİYER KAYALARI (ELBİSTAN L36-B1-B4 VE ELBİSTAN L36-D1-D4 PAFTALARININ JEOLOJİSİ)

1 ÖZET
       
Çalışma alanı Toros Orojenik Kuşağı'nın doğu kesiminde Adana İli'nin yaklaşık 140 km kuzeyinde Tufanbeyli (Mağara) İlçesi'nin kuzeydoğu ve güneybatısında olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Bu iki alan temsilci bir yer olup, bölgede Kambriyen'den Tersiyer'e kadar bütün sistemleri temsil eden kaya-stratigrafi birimlerini içermektedir. Kaya-stratigrafi birimlerinin tümü formasyon derecesinde adlandırılmıştır.
        Soğanlıdağı Formasyonu dışında kalan diğer bütün kaya birimleri inceleme alanının bazı kesimlerinde normal stratigrafi konumlarında eksiksiz olarak görülebilmektedir. Ayrı bir çökelme havzasında oluştuğu düşünülen ve Jura yaşta kireçtaşı ve değişik kaya türlerini kapsayan Soğanlı Dağı Formasyonu faylı dokanakla Üst Kretase yaşta Yanıktepe Kireçtaşı'nın üzerinde durmaktadır. Bunun yanında inceleme alanının bazı kesimlerinde uyumsuzluktan nedeniyle önemli kaya birimi eksiklikleri göze çarpmaktadır. Dar bir alan içinde görülen bu farklı durum uyumsuzluk öncesi aşınmalarla açıklanmıştır. Uyumsuzluklar açışız veya çok düşük açılıdır. Kambriyen-Lütesiyen zaman aralığında oluşmuş kaya birimleri tek bir fazı yansıtan birbirlerine benzer şekilde kıvrımlanmış ve faylanmıştır. Bu özellikleriyle Bölge'nin Kambriyen'den Lütesiyen sonuna kadar düşey salınım hareketlerinin etkisi altında kaldığı ve bölgede Kambriyen-Lütesiyen zaman aralığında orojenik hareketlerin etkin olmadığı anlaşılmaktadır. Lütesiyenden sonra bölge büyük kıvrım ve itki faylarının gelişmesini doğuran sıkışma tektoniği etkisi altında kalmıştır. Kıvrım eksenleri ve faylar genellikle KD-GB gidişlidir. İtilme yönü çoğunlukla GD'dan KB'yadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6811
Rapor Adı TUFANBEYLİ DOLAYININ (DOĞU TOROSLAR-ADANA) KAMBRİYEN-TERSİYER KAYALARI (ELBİSTAN L36-B1-B4 VE ELBİSTAN L36-D1-D4 PAFTALARININ JEOLOJİSİ)
Konu TUFANBEYLİ-ELBİSTAN JEOLOJİ
Yer - Konum ADANA TUFANBEYLİ-ELBİSTAN-ADANA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1975
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BURHAN ERDOĞAN DR. SAİT METİN DR.OSMAN BAYDAR ETHEM GÖĞER İMREN BİNGÖL NECDET ÖZGÜL

TUFANBEYLİ DOLAYININ (DOĞU TOROSLAR-ADANA) KAMBRİYEN-TERSİYER KAYALARI (ELBİSTAN L36-B1-B4 VE ELBİSTAN L36-D1-D4 PAFTALARININ JEOLOJİSİ)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06811
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 605,70TL


Etiketler: ADANA, ADANA JEOLOJİ, ELBİSTAN, ELBİSTAN JEOLOJİ, ELBİSTAN L36, TUFANBEYLİ, 6811