• KONYA İLİ YUNAK İLÇESİ ÜÇKUYULAR MEVKİİNDE LÜLETAŞI MADENİ HAKKINDA RAPOR

1. ÖZET
       
Konya İli'ne bağlı Yunak İlçesi'nin yakın civarında Üçkuyular Mevkii'nde önceden varlığı saptanan lületaşı mineralizasyonunun ekonomik olup olamayacağı,jeolojik konumu, kapladığı saha, yoğunlaştığı derinlik ve yerler araştırılmıştır.
        Etüt sahası, Yunak İlçesi'nin NE'de İlçeye 13 km uzaklıkta Üçkuyular Mezarlıkları, Üçkuyular Mevki, Üçkuyular Deresi ve Kartalkaya Tepe (1106) arasındadır ve lületaşı bu sahada yataklanma yapmaktadır. İlgili saha  ILGIN-K27 b4 No'lu 1/25.000'lik topoğrafik haritanın kuzeyinde yer almaktadır. Araştırmalarla sahada mevcut ve muhtemel lületaşı zuhurları ve jeolojisi etüt edilmiştir.
        Bölgede stratigrafik sıralanma şu şekildedir; dere içi alüvyon, Neojen, karasal konglomera (alt seviye, üst seviye) silisifiye serpantinit, serpantinit, kristalize kireçtaşıdır. 
        Bölgede Neojen yaşlı karasal konglomera içerisindeki lületaşı yerleşiminin tespiti amaçlandığından Neojen Formasyonu detay ayıklanmaya çalışılmışsa da fosil yokluğu, tarla toprağıyla hemen hemen tamamen örtülü olması nedeniyle katların tespiti kesinleştirilememiştir. Ancak litolojik farklılıktan dolayı seviyelere ayrılmıştır.
        1976 yılında enstitümüz tarafından 6309 sayılı kanuna dayanarak 8 adet AR. taleplendirilmiş ancak cevherleşmenin yoğun olduğu ve ekonomik olduğu kesinleşen saha (Keçimandırası T. (1222), Samanlı Yayla 1174.5 m Rakımlı Tepe, 1101 Rakımlı Dibek Tepe arasındaki üçgen) Maden Dairesi'nin orman muvafakati için istemiş olduğu 4 adet saha sınır krokisinin zamanında verilmemesi nedeniyle RED edilmiştir. İlgili saha içerisinde detay etütler. yapılmış (1/1.000'lik jeolojik haritası, 14 adet yarma hafriyatı) ve Lületaşı Formasyonu'nun varlığı saptanmış, ekonomik lületaşı yataklanması ortaya konmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6803
Rapor Adı KONYA İLİ YUNAK İLÇESİ ÜÇKUYULAR MEVKİİNDE LÜLETAŞI MADENİ HAKKINDA RAPOR
Konu LÜLETAŞI
Yer - Konum KONYA YUNAK-KONYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 07.09.1980
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HASAN ERTOK

KONYA İLİ YUNAK İLÇESİ ÜÇKUYULAR MEVKİİNDE LÜLETAŞI MADENİ HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06803
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 298,68TL


Etiketler: KONYA, LÜLETAŞI, SEPİOLİT, YUNAK, 6803