• KUZEY ANADOLU FAYI KIRŞEHİR MASİFİ ARASININ TEMEL JEOLOJİSİ

KUZEY ANADOLU FAYI-KIRŞEHİR MASİFİ ARASININ TEKEL JEOLOJİSİ

ÖZET
       
Çalışma alanının Ladik-Turhal arasında kalan kuzey bölümünde, en yaşlı kaya gruplarını Turhal Metamorfitleri ve Devecidağ Karışığı oluşturur.
        Turhal Grubu, çalışma alanında yaygın olarak izlenen, düzgün istif özellikleri taşıyan metamorfitleri kapsar. Metamorfik istiflerde ilksel kayatürü özellikleri genellikle iyi korunmuş olduğundan köken kayalar kolaylıkla tanınır. En yaygın kayatürleri diyabaz, aglomera ve sipilit ve tüf kökenli metavolkanit, hornblend (I glokofanlı) yeşilşist, pelitik-psamitik metatortul, grafitşist, kalkşist ve mermerdir.
        Devecidağ Karışığı, grovak-sleyt ve/veya bazaltik bir hamur içinde Karbonifer'den Triyas sonuna kadar uzanan farklı yaşlarda kireçtaşı blokları kapsar. Bu birimin önemli bir özelliği, aşırı makaslama sonucu gelişmiş dinamo metamorfizma izleri taşımasıdır.
        Bu bölgede Turhal Metamorfitleri ve Devecidag Karışığı üzerinde Liyas ile başlayıp Maestrihtiyen'e kadar uzanan karbonatların yaygın olduğu şelf türü istifler yaygındır. Bol kırıntılı ve yer yer andezitik volkanizmalı Liyas-Dogger yaşta olanlar Karakese Formasyonu olarak adlanmıştır. Bunun üzerinde yer alan, farklı çökelme ortamlarını yansıtan ve Üst Jurasik-Alt Kretase yaştaki karbonatlar Amasya Grubu ve Karaömer Formasyonu, Orta Kretase'yi temsil eden pelajik çökeller ise Sarılar Formasyonu olarak adlanmıştır.
        Çalışma alanında buraya kadar anlatılan istiflerin üzerinde yaygın olarak ofiyolitli melanj (Artova Karışığı) yer alır.
        Ofiyolit yerleşmesi sonrası çökelen Maestrihtiyen yaştaki istifler, volkanizmanın yoğun olduğu Amasya Yöresi'nde Kadrak ve Karatepe Formasyonu, kırıntılı ve pelajik karbonatların egemen olduğu Turhal Yöresi'nde ise Eğerkaya Formasyonu olarak adlanmıştır.
        Bu bölgede yer alan Tersiyer yaştaki istifler çok farklı çökelme ortamı özellikleri taşır. İpresiyen'de sığ ortamlarda çökelmiş bol kırıntılı karbonatlar Acısu Kireçtaşı, Lütesiyen yaştaki kırıntılı ve aglomeralı istifler ise Çekerek Formasyonu olarak adlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6722
Rapor Adı KUZEY ANADOLU FAYI KIRŞEHİR MASİFİ ARASININ TEMEL JEOLOJİSİ
Konu KUZEY ANADOLU FAYI KIRŞEHİR MASİFİ ARASININ TEMEL JEOLOJİSİ
Yer - Konum KUZEY ANADOLU FAYI KIRŞEHİR MASİFİ ARASI TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1980
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET ÖZCAN AKIN ERKAN ASUMAN KESKİN ATİLA ORAL ERKAN KESKİN MUSTAFA SÜMENGEN OKAN TEKELİ SİYAMİ ÖZER

KUZEY ANADOLU FAYI KIRŞEHİR MASİFİ ARASININ TEMEL JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06722
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.174,09TL


Etiketler: KAF, KAF JEOLOJİ, KIRŞEHİR MASİFİ, KIRŞEHİR MASİFİ JEOLOJİ, KUZEY ANADOLU FAYI, TÜRKİYE, 6722