• MUSTAFA KEMALPAŞA (BURSA) DOLAYININ JEOLOJİSİ

ÖZ

        Menderes Masifi kuzeyi ile Biga yarımadası arasında kalan sahanın, yoğun  stratikrafik ve yapısal sorunlarının çözümüne yaklaşım sağlamak amacıyla Mustafakemalpaşa-Bursa-Orhaneli-Susurluk yerleşim merkezleri arasında kalan alan amaca yönelik proje sahası olarak öngörülmüştür.
        Genel anlamda Menderes Masifinin örtüsü olarak yorumlanan ve batı Anadolunun tamamına yakın bir kısmında gözlenebilen litolojik birliklerin belli bir kısmının yayılım gösterdiği proje kapsamındaki stratigrafik ve yapısal sorunlar batı Anadolunun bütününden bağımsız değildir.
        Bölge dahilinde, kuşkulu olarak temeli oluşturduğu düşünülen Üst Paleozoyik?-Mesozoyik?(Triyas) yaşlı ve birbirleri ile büyük ayrılıklar göstermeyen iki ayrı metamorfik seri ve bunlarla direkt ilişkili kristalize kireçtaşları (Yer yer mermerleşmiş)yer alır. Her iki metamorfik serinin ilksel kökenini killi ve pelitik sedimeler oluşturmuşturur. Ancak korelasyon sonucu daha üstte varsayılan metamorfik seri, içerisinde bazik katkılarda bulunmaktadır. Her iki seride , Triyas ve sonrasıda bölgesel Termo-Dinamo Metamorfizma koşullarından Tersiyer başında ise kontakt metamorfizma koşullarından etkilenmiştir.
        Metamorfik seriler üzerine kuşkulu bir Diskordansla Triyas (zaman zaman derin deniz özellikleri gösteren sığ deniz çökelleri ve bunlarla yanal düşey geçişli bazik volkanikler) gelir ki, bu karmaşık seri olistostromal fasiyas özellikleri taşımakta olup, bol miktarda permiyen ve karbonifer yaşlı kireçtaşı blokları içerir.
        Liyasın gözlenemediği bölgede, Orta-Üst Jura-Alt kretase tüm katkılarını bulunduracak şekilde, açısal bir diskordansla triyas üzerine detritikleriyle gelir ve kireçtaşları ile devam

Rapor Özellikleri
Rapor No 6717
Rapor Adı MUSTAFA KEMALPAŞA (BURSA) DOLAYININ JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum BURSA BURSA-KEMALPAŞA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1980
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ÖMER P. AVŞAR SAMİ YALÇINKAYA

MUSTAFA KEMALPAŞA (BURSA) DOLAYININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06717
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 471,96TL


Etiketler: JURA, KARAKAYA, KRETASE, METAMORFİT, MUSTAFA KEMALPAŞA, PALEOZOYİK, TRİYAS, VOLKANİZMA, 6717