• ADANA OVASI-KAYSERİ ARASINDA BÖLGENİN JEOLOJİSİ, TOPRAK VE BİTKİ ÖRTÜSÜ İLİ İLGİLİ GENEL ÖZELLİKLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRMESİ

ADANA OVASI-KAYSERİ ARASINDAKİ BÖLGENİN JEOLOJİSİ, TOPRAK VE BİTKİ ÖRTÜSÜ İLE İLGİLİ GENEL ÖZELLİKLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Can AYDAY   
Lütfü DURMAZ

ÖZ
       Landsat Uyduları'ndan çok bantlı tarayıcılar ile elde edilen görüntülerin kullanılması ile yeryüzünün jeoloji (cevherleşme, çizgisellikler, litolojik ayırım, hidroloji, vs), toprak sınıflaması, toprak kullanımı, çevre sorunları, ormancılık, tarım, bitki örtüsü ile ilgili sorunlarına çözüm bulmak olanaklıdır. Adana Ovası ile Kayseri arasındaki bölgede kaya birimlerinin değişik bantlardaki değişik yansıma değerlerinden doku ve drenaj farklılıklarından yararlanarak bir ayırım yapılmış, haritalanmış ve jeoloji haritaları ile karşılaştırıldığında oldukça uyumluluk gösterdiği saptanmıştır. Çizgiselliklerin 25 er km2'lik alanlar içindeki yoğunlukları hesaplanmış, istatistik bir değerlendirmeye gidilerek ortalama doğruları, ortalamadan standart sapması çıkarılmış ve çizgisellik yoğunluğuna göre bilgisayar ile haritası yapılarak bölgedeki cevherleşme ile karşılaştırması yapılmıştır. Toprakların değişik bantlardaki yansıması göz önüne alınarak toprak-su haritaları ile karşılaştırılmış, belli toprakların, belli kaya birimleri üzerinde geliştiği saptanmıştır, renk katıcı gözleme aletinden yararlanılarak ormanların sınırı çizilmiştir. Seyhan Nehri'nin sel sırasında kapladığı alanlar değişik tarihli görüntülerde incelenmiş ve sel alanları saptanmıştır. Ayrıca Seyhan ve Ceyhan Nehirleri'nin oluşturduğu püsküllerin incelenmesi sonucunda Ceyhan Nehri'nin Seyhan Nehri'nden daha fazla malzeme taşıdığı ve denizde daha büyük ve düzenli bir püskül oluşturduğu saptandı. Daha detaylı ve kesin sonuçlar için uzay görüntülerinin yanı sıra uçaktan çekilen çok bantlı görüntülerin kullanılmasıyla çalışmalara büyük yarar sağlayacağı sonucuna varılmıştır.

GİRİŞ
        Çalışılan bölge doğuda Feke ile batıda Karanfil Dağı arasında kuzeyden güneye uzanan şeridin Kayseri'den Seyhan ve Ceyhan Nehirleri'nin Akdeniz'e ulaştığı kıyıya kadardır (Şekil 1).
         Çalışmanın amacı çalışma alanı olarak seçilen bölgenin jeolojik yada toprak sınıflaması ile ilgili problemlerine bir çözüm getirmek yada ayrıntılı tartışmasına girmek değildir. Ülkemizde yeni gelişmekte ve yerleşmekte olan uzaktan algılama yöntemlerinin halen

Rapor Özellikleri
Rapor No 6650
Rapor Adı ADANA OVASI-KAYSERİ ARASINDA BÖLGENİN JEOLOJİSİ, TOPRAK VE BİTKİ ÖRTÜSÜ İLİ İLGİLİ GENEL ÖZELLİKLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRMESİ
Konu ADANA OVASI-KAYSERİ JEOLOJİ, TOPRAK VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Yer - Konum ADANA ADANA OVASI-KAYSERİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.09.1979
Hazırlayan Birim UZAKTAN ALGILAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Yazarlar LÜTFÜ DURMAZ

ADANA OVASI-KAYSERİ ARASINDA BÖLGENİN JEOLOJİSİ, TOPRAK VE BİTKİ ÖRTÜSÜ İLİ İLGİLİ GENEL ÖZELLİKLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06650
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 85,60TL


Etiketler: ADANA OVASI, BİTKİ ÖRTÜSÜ, JEOLOJİ, KAYSERİ, TOPRAK, UZAKTAN ALGILAMA, 6650