• SİVAS-ÇETİNKAYA PINARGÖZÜ DEMİR YATAĞININ (1/1.000LİK) JEOLOJİK DETAY ÇALIŞMA RAPORU

I. ÖZET
    
İnceleme alanı Sivas İli'ne bağlı Çetinkaya Nahiyesi'nde; Davutoğlu ve Pınargözü Köyleri arasında yer alır. Çetinkaya'dan Divriği'ye giden stabilize yolun onuncu kilometresi'nden sonra güneye ayrılan 2 km'lik toprak yolla maden ocağına ulaşır.
       Çalışmalarımız 1/l.000 ölçekli olup Divriği J39-d2 paftasına girmektedir.
       1/1.000 ölçekli paftamıza giren kayaçların stratigrafik olarak sıralanması şöyledir: En yaşlı birim olarak Mesozoik Yaşlı Silisli Kireçtaşları'nı görmekteyiz daha sonra da Eosen yaşlı mikrodiyorit, hematit ve limonitler yer alır. Pasa ve toz cevherini de işletme artıkları olarak görmekteyiz.
       1/1.000 ölçekli paftamız dışında kalan ve çeşitli kayaçların göstermiş olduğu stratigrafi ise şöyledir:
       Killi, kloritli, muskovitli ve serisitli şistler ile bu şistler içinde mercek şeklindeki kuvarsitimsi kumtaşları Permokarbonifer veya Jura yaşlı olabilirler.
       Jura-Alt Kretase yaşındaki kristalin kireçtaşları ile Üst Kretase'deki fliş şeklinde olan şeyl, kumtaşı, konglomeralar ile Maestrichtiyen yaşındaki detritik kireçtaşlarını da Mesozoik Çökeltileri olarak görmekteyiz. Bu mezozoik devrindeki magmatik kayaçlar ise Üst Kretase öncesi serpantinleşmiş peridotit ve gabrolarla, spilitimsi diyabazlardır.
       Tersiyer devri çökelti ve birimleri ise; orta Miyosen yaşlı denizel konglomera, kumtaşı, kireçtaşları, konglomera ve marnlı kireçtaşlarıdır. Pliyosen yaşındaki andezitimsi aglomera ve tüfler gölsel oluşuk olarak görülür.
       İntrüzif ve volkanik kayaçlar ise Eosen sonundaki mikro diyoritlerle Pliyosen yaşlı andezit ve bazalt volkanizmaları

Rapor Özellikleri
Rapor No 6644
Rapor Adı SİVAS-ÇETİNKAYA PINARGÖZÜ DEMİR YATAĞININ (1/1.000LİK) JEOLOJİK DETAY ÇALIŞMA RAPORU
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ÇETİNKAYA-PINARGÖZÜ SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.07.1979
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MUSTAFA MAVİŞ

SİVAS-ÇETİNKAYA PINARGÖZÜ DEMİR YATAĞININ (1/1.000LİK) JEOLOJİK DETAY ÇALIŞMA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06644
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 349,99TL


Etiketler: CEVHERLEŞME, ÇETİNKAYA, JEOLOJİ, LİMONİTLER, PINARGÖZÜ, SİVAS, 6644