• ORTA SAKARYA DOLAYININ TEMEL JEOLOJİSİ

1. ÖZET
       
İnceleme için seçilmiş bölgede mikaşist-kloritşist arası değişen, yeşil şist fasiyesine ait metamorfik kayalar, mavi şist fasiyesinde kayalar, spilitlerle çok karmaşık ilişkiler gösteren yarı metamorfik kireçtaşları; yaygın oolitik kireçtaşları; çört, radyolarit, diyabaz ile birlikte geniş alanlar kaplayan ultramafitler dikkati çeken litolojik birimlerdir. 2 yıl, yaz aylarında yürütülen saha çalışmaları sonunda bölge jeolojisinin aydınlatılmasına aşağıdaki katkılarda bulunulmuştur.
        1. Yaygın olan spilitik volkanizma Üst Permiyen-Triyas süresinde meydana gelmiştir. Bu zaman aralığında bölgede bir tansiyon sistemi egemen olmuş, sığ yerlerde çökelmiş ve çökelmekte olan kireçtaşları çeşitli büyüklüklerde bloklar oluşturacak şekilde blok faylanmasma uğramışlar ve bir yandan devam eden spilitik volkanizma ürünleri ile karmaşık bir şekilde çevrilmişlerdir.
        2. Triyas sırasında var olan bir okyanusta gelişmiş, serpantinleşmiş ultramafitler, diyabazlarla kesilmiş gabrolar kırmızı pelajik killer, radiyolaritler Jürazik öncesi veya En Alt Jürazik'de kıtasal kabuk üzerine yerleşmişlerdir.
        3. Mavi şistlere dönüşmüş detritik ve volkanodetritik kayalarda Triyas denizinde oluşmuş, Üst Triyas-En Alt Jürazik sırasında kıtalar üzerine itilmişlerdir.
        4. Özellikle Üst Jürazik sırasında duraylı bir şelf özelliğinde olan bölge Alt Kretase sonlarına doğru yeniden tansiyon sistemi etkisine girmiş, meydana gelen çukurluklarda kalın çökeller birikmiştir.
        Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi bölgenin jeolojik tarihçesini aydınlatıcı bilgiler sağlamanın yanısıra bu çalışma bölgede yaygın olan spilitli serinin yaşı, jeolojik anlamı ve ofiyolitli grup ile olan ilişkilerine yeni açıklamalar da getirmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6642
Rapor Adı ORTA SAKARYA DOLAYININ TEMEL JEOLOJİSİ
Konu ORTA SAKARYA (BİLECİK-BURSA-ESKİŞEHİR) DOLAYININ TEMEL JEOLOJİSİ
Yer - Konum BİLECİK-BURSA-ESKİŞEHİR TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.11.1979
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar CENGİZ KARAKÖSE KAMİL ŞENTÜRK

ORTA SAKARYA DOLAYININ TEMEL JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06642
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 341,04TL


Etiketler: BİLECİK, BİLECİK JEOLOJİ, BURSA, BURSA JEOLOJİ, ESKİŞEHİR, ESKİŞEHİR JEOLOJİ, ORTA SAKARYA, TÜRKİYE, 6642