• BALIKESİR-EDREMİT-YAŞYER (YALAKTEPE) V ECİVARININ DEMİR CEVHERLEŞMESİ JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
      1/10.000 ve 1/2.000 ölçekli detay etüdünü yaptığımız çalışma alanı Kaz Dağ Metamorfik Temel Birimleri'nin yakınındadır. Paleozoik'ten Üst Jura'ya kadar devamlı olmayan çökel formasyonlar bulunmaktadır. Jura Kireçtaşları dışındaki diğer formasyonlarda farklı metamorfizma tipleri görülmektedir.
       Magmatik kayaçlar Üst Trias-Alt Jura yaşlı granit-granodioyritler olup bunlara bağlı damar kayaçları gözlenmiştir. Granodiyorit magma daha asitik kısımlarda granite geçiş göstermektedir.
       Magmatik kütle metamorfik birimleri ve Permiyen Yaşlı Kristalize Kireçtaşları'nı kontakt metamorfizmaya uğratmış, karbonatlı kısımlarda skarnların gelişmesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak demir cevherleşmelerinin oluşumuna sağlamıştır.
       Bölge Türkiye'nin tektonik ve stratigrafik birliklerinden Pontid Kuşağı'nda yer alır. Hersinyen ve Alp Orojenezi'nin etkileri görülmektedir. Bölgede genellikle tabaka doğrultuları KB, eğimler (25°-30o) ile GB'dir.
       Yaşyer (Yalaktepe) Büyükocak ve çevresindeki demir madeni metamorfik zon içerisindeki kristalize kireçtaşı blokları ile granodiyorit kontaktın da oluşmuş Pire-metasomatik ve hidrotermal cevherleşmelerdir.
       Yalaktepe-Büyükocak Cevherleşmesi KD-GB doğrultulu bir fay zonunda görülmektedir. Cevherleşme pire-metasomatik ve hidrotermal karakterlerin her ikisinde göstermektedir.
       Birincil demir mineralleri manyetit ve hematittir. Sülfürlü mineraller manyetit ve kristalize kireçtaşları içinde damar veya saçılmış olarak bulunmaktadır. Manyetit içerisinde bulunan başlıca sülfür minerali pirit olup çok az kalkopirit gözlenmektedir. Ekonomik değeri olmayan sfalerit ve galene rastlanmıştır. Ayrıca cevherleşmede çok az ve eser miktarda pirotin, molibdenit, millerit görülür.
       Yalaktepe büyük ocakta % 50-59, 68 demir tenörlü 40.000 ton, % 30-40 demir tenörlü 80.000 ton rezerv tespit edilmiştir. Yalaktepe civarındaki irili ufaklı cevher merceklerinde % 30-50 demir tenörlü 10.000 ton rezerv bulun maktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6612
Rapor Adı BALIKESİR-EDREMİT-YAŞYER (YALAKTEPE) V ECİVARININ DEMİR CEVHERLEŞMESİ JEOLOJİ RAPORU
Konu DEMİR CEVHERLEŞMESİ
Yer - Konum BALIKESİR EDREMİT-YAŞYER
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.09.1979
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar NECDET KARAASLAN NİYAZİ BAŞARI

BALIKESİR-EDREMİT-YAŞYER (YALAKTEPE) V ECİVARININ DEMİR CEVHERLEŞMESİ JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06612
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 248,48TL


Etiketler: BALIKESİR, CEVHERLEŞME, DEMİR, EDREMİT, JEOLOJİ, YAŞYER, 6612