• ARTVİN-KUVARSHAN-TİRYAKİ DERE ÇEVRESİNİN 1/2.000 ÖLÇEKLİ AYRINTILI JEOLOJİ RAPORU

 ÖZET
       Artvin-Kuvarshan bakır aramaları projesinde yer alan Tiryaki Dere Çevresi'nin 1/2.000 ölçeğinde ayrıntılı jeoloji haritalaması yapılarak bu rapor hazırlanmıştır.
       Jeolojik haritalama çalışmaları sonucunda Üst Kretase-Senoniyen yaşlı olmak üzere saptanan litoloji birimleri en yaşlı (a) olmak üzere
        a. Dasitik tüf ve breşler
        b. Kırmızı çamurtaşı, kumtaşı ve tüf arakatkılı seri
        c. Volkanik çakıl taşları
        Ayrıca bu birimleri kesen daha genç bazalt ve diyabaz daykları saptanmıştır.
        Cevherleşme açısından ilgi çekici olabilecek bir jeolojik yapı vardır.
       Asit volkanik piroklastlar kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı bir antiklinal yapının merkezini oluşturur. Hidrotermal ayrışmalar (silisleşme, serizitleşme, killeşme ve kloritleşme) bu birim içinde etkindir. Silisleşmiş kısımlar içinde ağsal pirit mineralleşmeleri ve çok az olarak gözlenen kalkopirit ve sfalerit damarcıkları vardır. Örtü serisine (kırmızı çamurtaşı ve kumtaşı) yakın yerlerde daha çok killeşme izlenir.
        Asit volkanik piroklastların tabaka yüzeyleri boyunca bazı kesimlerde çok ince bantlar şeklinde pirit, kalkopirit ve sfalerit mineralleşmesi izlenir.
       Antiklinal yapı içindeki bu mineralleşme genel olarak kanat kesimlerinde yer almaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda antiklinal yapının kanatları üzerinde yer alan örtü birimi üzerinde 2 adet arama sondajı yapılması önerilmiştir. Amaç, örtü birimi altındaki asit volkanik piroklastların üst zonlarında masif sülfit cevherleşmesi olasılığının araştırılmasıdır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6610
Rapor Adı ARTVİN-KUVARSHAN-TİRYAKİ DERE ÇEVRESİNİN 1/2.000 ÖLÇEKLİ AYRINTILI JEOLOJİ RAPORU
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ARTVİN KUVARSHAN-TİRYAKİ DERE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.10.1979
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İ. HAKKI GÜVEN

ARTVİN-KUVARSHAN-TİRYAKİ DERE ÇEVRESİNİN 1/2.000 ÖLÇEKLİ AYRINTILI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06610
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 143,59TL


Etiketler: ARTVİN, CEVHERLEŞME, DASİDİK TÜF VE BREŞLER, JEOLOJİ, KUVARSHAN-TİRYAKİDERE, VOLKANİK ÇAKILTAŞLARI, 6610