• EMİRDAĞ (AFYON) DOLAYININ JEOLOJİSİ

EMİRDAĞ (Afyon) DOLAYININ JEOLOJİSİ

ÖZET
       
Araştırmanın amacı, Yunak-Emirdağ-Çifteler-Kırka İsçehisar-Bolvadin arasında kalan sahanın detay jeolojisini ortaya çıkarmak; Sultandağları, Toros Kuşağı, Bolkar Dağları ile olan ilişkilerini açıklamaktır. Çalışma alanındaki birimler otoktondur.
        Paleozoyik: Haritalaması yapılan bölgede yer almayan Devoniyen yaşlı metamorfik şistlerin üzerinde bölgemizde Permo-Karbonifer yaşlı Emirdağ Kireçtaşları bulunmaktadır.
        Mesozoyik: Emirdağ Kireçtaşları üzerinde diskordan olarak Ladiniyen-Üst Triyas yaşlı Karacaçal Tepe Formasyonu yer alır. Dolomitik kireçtaşı ile temsil edilmiştir. Daha sonra konkordan olarak Üst Triyas yaşlı Yüreyil Tepe Formasyonu bulunmaktadır. Çörtlü kireçtaşı ile temsil edilmiştir. Bu birimlerin üzerine diskordan olarak Paleosen öncesi yaşlı (Üst Triyas-Paleosen yaş aralığında) Bloklu seri yer alır. Kumtaşı silttaşı, kiltaşı, şeylden ibaret bir matriks içersinde; bazik, ultrabazik, kireçtaşı blokları içermektedir.
        Tersiyer: Bloklu seri üzerinde bulunan ancak çalışma alanına girmeyen Paleosen kumtaşları, bloklu seriyi transgresif aşmalı olarak örtmektedir. Paleosen kumtaşları üzerinde konkordan olarak yer alan Sızak Kuyu Formasyonu ise kumlu-killi kireçtaşı ile temsil edilmiştir. Daha sonra yine uyumlu olarak Cemayası Tepe Formasyonu yer almaktadır, kumlu kireçtaşı ile temsil edilmiştir. Sızak Kuyu Formasyonu'nun yaşı Ypreziyen, Cemayası Tepe Formasyonu'nun yaşı ise Lütesiyen'dir.
        Neojen: Cemayası Tepe Formasyonu üzerinde diskordan olarak Damlarca Formasyonu yer alır. Tüfejen malzemelerden oluşmuştur. Bu formasyonun üzerine konkordan olarak Oligosen-Miyosen yaşlı Özburun Formasyonu gelir. Kireçtaşı ile temsil edilmiştir. Bazaltlar tüm Neojen üzerine yayılmıştır. Geniş anlamda bulunan bazaltların yaşı Üst Miyosen-Pliyosen'dir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6604
Rapor Adı EMİRDAĞ (AFYON) DOLAYININ JEOLOJİSİ
Konu EMİRDAĞ (AFYON) DOLAYININ JEOLOJİSİ
Yer - Konum AFYON EMİRDAĞ (AFYON)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1979
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET F. YERGÖK ÖMER UMAN

EMİRDAĞ (AFYON) DOLAYININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06604
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 540,90TL


Etiketler: AFYON, AFYON JEOLOJİ, EMİRDAĞ, 6604