• KELHASİ-BEYAZKAYA (GULEMAN-ELAZIĞ) YÖRESİ GÖLALAN-TOSİNLER SİTE ALTI KÜNDİKAN KROM OCAKLARI VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
       
Guleman (Maden-Elazığ) Yöresi krom potansiyeli yönünden Türkiye'nın önde gelen kesimidir.
        Ultramafit-mafit biriminin Guleman, Soridağ, Kefdağ Kesimleri'nde Etibank Şark Kromları İşletmesi, diğer kesimlerinde bazı özel kuruluşlar üretimlerini sürdürmektedir.
        Guleman Krom Yatakları 1915 yılında Abdullah Hüsrev (Guleman) Bey tarafından bulunmuştur. Sahada arama ve etütlerden sonra 1936 yılında Şark Kromları TAŞ faaliyete geçmiş, işletme 1939 yılında Etibank'a bağlı müessese haline getirilmiştir.
        Çalışma sahamızda önemli krom yatakları güneyden kuzeye doğru Gölalan, Sayver, Tosin, Saysin-Sitealtı, Aşağı Kündikan ve Yukarı Kündikan'dır. Gölalan Yatağı'nın son cevher kalıntıları 1967 yılında işletilip alınmış olup bugün burada küçük çapta yeraltı işletmesi yapılmaktadır. Diğer yataklar ise yıllar önce işletilip tüketilmiştir.
        Çalışma sahası, Alp Jeosenklinali'nin güney kenarını teşkil eden bölgede olup Arabistan Bloğu'na yakınlığı nedeni ile şiddetli tektonik hareketler tesirinde kalmıştır. Bölgede tektonik üniteler bariz olarak göze çarpmaktadır. Kuzeyden güneye doğru İranidler, Kenar Kıvrımları ve Arabistan Bloğu karakteristik jeolojik sınırlarla birbirinden ayrılmaktadır.
        İranidler, Paleozoyik metamorfik kayaçlar, ultramafit ve mafitler, Üst Kretase-Alt Eosen flişinden ibarettir.
        Kelhasi-Beyazkaya (Guleman-Elazığ) Yöresi'ndeki ultramafik kayaçları mineralojik bilişim, yapı ve dokusal özellikleri ile, jeolojik evrimleri birbirinden farklı olarak iki gruba ayırabiliriz.
        1. Ultrabazik tektonitler,
        2. Tabakalı ultramafitler.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6579
Rapor Adı KELHASİ-BEYAZKAYA (GULEMAN-ELAZIĞ) YÖRESİ GÖLALAN-TOSİNLER SİTE ALTI KÜNDİKAN KROM OCAKLARI VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİ RAPORU
Konu KROM OCAKLARI VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ
Yer - Konum ELAZIĞ GULEMAN-ELAZIĞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1977
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BEYAZIT ERDEM FARUK ORTALAN

KELHASİ-BEYAZKAYA (GULEMAN-ELAZIĞ) YÖRESİ GÖLALAN-TOSİNLER SİTE ALTI KÜNDİKAN KROM OCAKLARI VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06579
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 389,70TL


Etiketler: ELAZIĞ, KROM, 6579