• ADANA İLİ KARAİSA ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ KARAKUZ-GERDİBİ MEVKİİLERİ ARASI DETAY JEOLOJİ (1/10.000 ÖLÇ.) VE MENCEKDAĞ SOFULAR ARASI (1/25.000 ÖLÇ.) KROM PROSPEKSİYON RAPORU

1. ÖZET
        Adana İli Pozantı İlçesi'nin kuzeydoğusunda yer alan Peridotit Masifi'nde ("Pozantı-Faraşa Ofiyolit Zonu" M. BLUMENTHAL-1952) Sarımsak Dağı (Cehennem)-Gerdibidağ arasının 1/10.000 ölçekli detay etüdü ve bu sahanın hemen kuzeyinde yer alan Mencek Dağ-Sofular Köyü arasının 1/25.000 ölçekli krom prospeksiyonu çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalara 1975 yılı Haziran ayı başında başlanmış Ekim ayı sonuna kadar devam etmiştir. 1/10.000 ölçekli detay etüt çalışması yapılan saha 36 km2'lik bir sahayı; 1/25.000 ölçekli prospeksiyon çalışması yapılan saha ise yaklaşık 250 km2'lik bir sahayı kapsamaktadır. Bölge Alpin Orojenizi'nin etkisinde kalmış olup, peridotit masifi bilahare kendi içerisinde faylanmalar, ekaylanmalar v.s. neticesinde, topografya çok sarp, dik, uçurumca zengin bir görünüm kazanmıştır. Peridotitin tortul kayaçlar ile dokanağı mekanik olup, masifin kuzey kenarında volkanikler (spillitler; radyolitler v.s.) görülmektedir. Sahamızda mevcut kayaçlar kökenlerine göre tektonikler ve kümülatifler olmak üzere iki kısma ayrılmış, tektoniklerin kümülatiflerin üzerine ekaylanmış olabileceği ileri sürülmüştür. Tektonikler sahamızda dünit, harzburgit ile kümülatifler ise dünit, wehrlit, piroksenit, gabro ve dolerit daykları ile temsil edilmektedir. Tektonikler içerisinde ölçülen magmatik bantlanmaların birbirine paralel olduğu görülmüştür. Kümülatiflerde görülen magmatik bantlanma iki çeşit olup, birincisi kümülatifleri oluşturan litolojik birimlerin oluşturduğu magmasal tabakalı yapı, ikincisi ise bu litolojik birimlerin kendi içerisinde görülmekte olan magmatik bantlanmalar dır. Bazik dayklara (dolerit daykı) detay etüt sahamızda sadece bir yerde rastlanmakta olup 950 m uzunluğundadır ve NE-SW istikametinde uzanmaktadır. Piroksenit daykları (veya damarları) sahada birkaç yerde görülmekte olup, 500 m uzunluğunda olan da vardır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6575
Rapor Adı ADANA İLİ KARAİSA"LI İLÇESİ KARAKUZ-GERDİBİ MEVKİİLERİ ARASI DETAY JEOLOJİ (1/10.000 ÖLÇ.) VE MENCEKDAĞ SOFULAR ARASI (1/25.000 ÖLÇ.) KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-KROM
Yer - Konum ADANA KARAİSA-KARAAKUZ-GERDİBİ-MENCAKDAĞ-SOFULAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.11.1976
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar TURAN ÜLKER

ADANA İLİ KARAİSA ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ KARAKUZ-GERDİBİ MEVKİİLERİ ARASI DETAY JEOLOJİ (1/10.000 ÖLÇ.) VE MENCEKDAĞ SOFULAR ARASI (1/25.000 ÖLÇ.) KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06575
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 539,95TL


Etiketler: ADANA, GERDİBİ, KARAİSA, KARAKUZ, KROM, MADEN JEOLOJİSİ, MENCEKDAĞ, PROSPEKSİYON, SOFULAR, 6575