• SİVAS-BEYPINARI BAŞER MADENCİLİK ŞİRKETİNE AİT AR: 2449 NOLU ASBEST MADENİ SAHASININ ÖN ETÜT RAPORU

I. ÖZET
        Çalışmalar, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü ile Başer Madencilik Şirketi arasında 10.12.1975 tarih ve 20/m 1735 sayılarla Tip Mukavelesi gerçekleştirilen Asbest Madeni'ne ait AR: 2449 no'lu sahanın jeolojisini ve adı geçen sananın asbest cevheri yönünden ülke ekonomisindeki yerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.
        Başer Madencilik Şirketine ait AR: 2449 no'lu saha Sivas İli'nin yaklaşık 80 km kadar güney doğusunda yer alır. 1/25.000 ölçekli Divriği İ-39d3, d4 ve Divriği J-39, al paftaları içerisinde ve doğudan Şerolar Mahallesi Çeşmesi, batıdan İğdeli Köyü Çeşmesi, kuzeyden 1911 N. N. Kara Tepe köşe noktaları arasındaki alanı kapsayan AR: 2449 no'lu saha Beypınarı Nahiye Merkezi'nin batısındadır.
        Yörede en yaşlı (Ek 3) sedimentitleri Paleosen Yaşlı (Tpy) Yağmurluseki Formasyonu oluşturur. Bu formasyon çakıltaşı, kumtaşı, kırmızı marn birimlerini içerir. Üzerine diskordan oturan taban çakıl taşından oluşma Eosen yaşlı (Teba) Bahçecik Formasyonu ve konkordan stifli (Teb) fliş karakterli Bozbel Formasyonu gelir. Miosen Yaşlı Hafik Formasyonu (Tmh) jips-kumtaşı-konglomera içermektedir.
        İnceleme sahamızda cevher içeren serpantinitler geniş yayılım göstermektedir. AR: 2449 no'lu saha içerisinde iki ayrı mevkide asbest mineralizasyonu küçük boyutlarla yüzeyleşmektedir. Mineralizasyon boyutları bu sahanın asbest yönünden değerlendirilmesini menfileştirmektedir. Ekonomik boyutlara sahip cevherleşme olmadığından yazar ilgili saha içerisinde herhangi bir hafriyat yapımını uygun görmemiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6573
Rapor Adı SİVAS-BEYPINARI BAŞER MADENCİLİK ŞİRKETİNE AİT AR: 2449 NOLU ASBEST MADENİ SAHASININ ÖN ETÜT RAPORU
Konu ASBEST MADEN SAHASI
Yer - Konum BEYPINARI SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.10.1979
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HASAN ERTOK

SİVAS-BEYPINARI BAŞER MADENCİLİK ŞİRKETİNE AİT AR: 2449 NOLU ASBEST MADENİ SAHASININ ÖN ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06573
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 42,92TL


Etiketler: AR: 2449, ASBEST MADENİ, BAŞER MADENCİLİK, BEYPINARI, SİVAS, 6573