• YENİCE-KABALI-GÖNEN-SEBEBLİ ANTİMUAN CEVHERLEŞMELERİ RAPORU

YENİCE-KABALI, GÖNEN-SEBEBLİ ANTİMUAN CEVHERLEŞMELERİ

Necmi Yüce

ÖZ
    
Yenice-Kabalı ve Gönen-Sebebli Köyleri dolaylarındaki antimonit cevherleşmelerini içeren sahalarda 1/10.000 ve 1/25.000 ölçekli jeolojik etütler yapılmıştır.
       Çalışma alanlarındaki en eski tortul kayaç Permiyen (?) Yaşlı Kumtaşları'dır. Bunların üzerine diskordan olarak Üst-Jura, Alt-Kretase yaşlı, genellikle ince taneli, yer yer de psödoolitik yapı gösteren gri krem ve beyaz renkli kireçtaşları gelir. En üstte ise Neojen Yaşlı Çörtler görülmektedir.
       Sahalarda magmatik kayaçlardan granit-granodiyorit intrüzyonu ve çeşitli litolojilerdeki volkanik kayaçlar bulunmaktadır. Granitin yaşının Alt Kretase'den genç olduğu kanısındayız. Volkanik kayaçlar tüm Biga Yarımadası'nda olduğu gibi Neojen yaşlıdır. Etüt sahalarımızın dışında, Neojen Yaşlı Linyit oluşumlarını da içeren killi kireçtaşları andezitik ve dasitik tüfler içinde bulunmaktadır.
        Antimonut cevherleşmeleri Neojen'deki tektonikle yakından ilgilidir. Çünkü volkanik kayaçları ve Üst Jura, Alt Kretase Kireçtaşları'nı etkileyen NE-SW ve NW-SE yönlü faylardan bir çoğu cevher içermektedir. Antimonit, fay zonlarındaki silisleşmiş kısımlarda ve daha az olarak ta, gene bu faylar nedeniyle hidrotermal alterasyona uğramış tüfler içindeki çatlaklarda bulunmaktadır.
         Kabalı kuzeyindeki 4 no'lu cevherleşme ile Sebebli Köyü civarındaki cevherleşmeler antimonit açısından ilginçtir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6571
Rapor Adı YENİCE-KABALI-GÖNEN-SEBEBLİ ANTİMUAN CEVHERLEŞMELERİ RAPORU
Konu ANTİMUAN CEVHERLEŞMESİ
Yer - Konum ÇANAKKALE YENİCE-KABALI-GÖNEN-SEBEBLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.06.1978
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar NECMİ YÜCE

YENİCE-KABALI-GÖNEN-SEBEBLİ ANTİMUAN CEVHERLEŞMELERİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06571
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 194,04TL


Etiketler: ANTİMUAN, CEVHERLEŞME, ÇANAKKALE, JEOLOJİ, MAGMATİK KAYAÇ, VOLKANİK KYAÇLAR, YENİCE-KABALI-GÖNEN-SEBEBLİ, 6571