• ELAZIĞ-GURBETMEZRASI SAHASI BAKIR-ÇİNKO CEVHERLEŞMESİ JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZ
       Toridler tektonik biriminin doğu kesiminde yer alan çalışma sahasında; Eosen öncesi yaşlı (olasılıkla Üst Kretase-Paleosen) dasit (dasit-1, dasit-2, dasitik tüf), andezit, diyabaz, çamurtaşı, aglomera ile Eosen Yaşlı Fliş olarak adlandırılan çökel kayaçlar ve alüvyon-yamaç molozu yüzeylemektedir.
       Dasitik birim, bazik volkanik seriye ait kayaçların (andezit, diyabaz, çamurtaşı) sahaya yerleşimlerinden sonra, soğuk bir şekilde Eosen'den önce tektonik olarak yerleşmiştir (konumunu kazanmıştır).
       Eosen Öncesi Kayaçlar üzerinde diskordan olarak bulunan Eosen Flişi, tabanda bir çakıltaşı seviyesi ile başlayıp, çakıltaşı-kumtaşı, kumtaşı-marn seviyeleri ile devam etmektedir.
       Çalışma sahasında, kırık ve kıvrım tektoniğinin etkileri görülmektedir. Faylanmalar, genellikle SW-NE doğrultuludur. NW-SE doğrultulu faylanmalar daha gençtir. Dasitik tüfte, senklinal ve antiklinal saptanmıştır.
       Sahanın SSE'sunda, bazik volkanik kayaçlarla beraber görülen çamurtaşlarında ki genel doğrultu, No55-80oE, eğim NW50-60o'dır. Eosen Fliş biriminin genel tabakalaşma doğrultusu, No40-60oE, eğim NW20-35o'dir. Sahadaki etkili tektonik yönde, NE doğrultu su ve NW eğimi olmaktadır.
       Kaolenleşme, silisleşme, limonitleşme, serisitleşme ve karbonatlaşma cevherleşmenin ana kayacı-yan kayacı olan dasitlerde (özellikle dasit-1) görülen başlıca ayrışma türleri olup, ayrışma (cevherleşme) sahaları, dasit-bazik volkanik kayaçlar, dasit-1 Eosen Fliş Dokanakları'nda ve dasit-1'in kendi içerisinde görülmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6568
Rapor Adı ELAZIĞ-GURBETMEZRASI SAHASI BAKIR-ÇİNKO CEVHERLEŞMESİ JEOLOJİ RAPORU
Konu BAKIR ÇİNKO CEVHERLEŞMESİ
Yer - Konum ELAZIĞ GURBETMEZRASI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1978
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ADNAN İNAN

ELAZIĞ-GURBETMEZRASI SAHASI BAKIR-ÇİNKO CEVHERLEŞMESİ JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06568
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 295,08TL


Etiketler: BAKIR-ÇİNKO, CEVHERLEŞME, ELAZIĞ, GURBETMEZRASI, JEOLOJİ, 6568