• YUNAK İLÇESİ JEOLOJİSİ VE MAGNEZİT YATAKLARI (KONYA)

ÖZET
        Yunak İlçesi dolayının jeolojisi ve magnezit yataklarının ekonomik açıdan incelenmesi bu raporun konusu olmuştur.
        İncelenen alanda yer alan en yaşlı birim çeşitli nitelikte rekristalize kireçtaşları, şist ve metabazitlerden oluşan Yunak Grubu'dur. Bu birimlerin üzerine magnezit yataklarını içeren ve serpantinit, diyabaz ve gabroik diyabazlardan oluşan Yunak Ofiyoliti allokton olarak yer alır. Ofiyolitin bölgeye Üst Kretase-Alt Paleosen'de yerleşmesiyle birlikte Yunak Grubu'na ait kayaçlar çok düşük dereceli metamorfizmadan etkilenmişlerdir.
        Daha yaşlı olan bu birimler üzerine aralarında uyumsuzluk ilişkileri sunan Alt Eosen, Miyosen, Pliyosen ve Kuvaterner yaşlı sedimentler uyumsuzlukla örtülüdür. Üst Kretase-Alt Paleosen'deki yapısal hareketlerden sonra meydana gelen daha genç hareketler bölgenin yapısal evriminde ve genç sedimentlerin etkilenmesine neden olmuşlardır.
        Kim bu litolojik birimlerden ofiyolitler içinde yer alan magnezitler dağınık ve düzensiz yataklar halindedir. İnceleme alanında yapılan jeolojik incelemeler ve çeşitli madencilik faaliyetleri sonucu ekonomik değer taşıyan magnezit rezervi ortaya konmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6485
Rapor Adı YUNAK İLÇESİ JEOLOJİSİ VE MAGNEZİT YATAKLARI (KONYA)
Konu MAGNEZİT
Yer - Konum KONYA YUNAK (KONYA)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.09.1978
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M. YENİYOL V. ÖNDER

YUNAK İLÇESİ JEOLOJİSİ VE MAGNEZİT YATAKLARI (KONYA)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06485
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.189,42TL


Etiketler: KONYA, MAGNEZİT, YUNAK, 6485