• BITLIS-BAYKAN-DESTUMI-ZIYARET ASBEST SAHASI ILE AĞRI-VAN-SIIRT ASBEST ZUHURLARI GENEL PROSPEKSIYON ÇALIŞMALARI ÖN RAPORU

ÖZET
       Daha önce Enstitümüz adına tekaddümü alınan Bitlis Destumi Asbest sahasının 1978 yılı içinde Ruhsata geçilmesi gerektiğinden, bölgenin prospeksiyonu yapılarak ruhsata geçilecek kısımların saptanması istenilmiştir.
       Kısa zamanda ve güç koşullar altında yapılan etütler ancak genel prospeksiyon kapsamında olmuş,  1/25.000 ölçeğinde takriben 400 km2'lik bir alan taranmıştır.
       Sonuç olarak 17 ayrı sahanın önemli olabileceğinin görüşü belirtilerek bunların ruhsata geçilmesi önerilmiştir. Sahaların harfiyatlı ve detay etütlerinin 1979 yılında yapılarak tenor ve rezerv yönünden kati sonuca ulaşılacağı belirtilmiştir.

1. GİRİŞ
       MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğü adına 7426 sayılı kanuna göre tekaddüm hakkı alınmış olan Huyut Bacağı, Bitlis İli, Hizan İlçesi, Siirt İli, Kozluk İlçesi sınırlarını kapsa yan asbest (Amyant) sahasının 1/25.000 ölçekli prospeksiyonu yapılmıştır. Muş L47-C1, d1, d2 paftalarında yer alan 17 asbest sahası 6309 sayılı kanuna istinaden ruhsatının alınması teklif edilmiştir.
       Tekaddüm süresinin 1978 yılı içinde tamamlanacağı ve sahanın düşeceği göz önünde tutularak dönem içinde detay etütten ziyade tekaddüm sınırları içindeki sahanın asbest potansiyelinin tespitine çalışılmıştır.
       Ofiyolitik serilerin asbest ihtiva etmesi ve serpantinlerin hemen her yerinde krizotil asbeste rastlanması, 1979 arazi mevsiminde, mostra civarlarında detay etüde ağırlık verilmesini gerektirmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6481
Rapor Adı BITLIS-BAYKAN-DESTUMI-ZIYARET ASBEST SAHASI ILE AĞRI-VAN-SIIRT ASBEST ZUHURLARI GENEL PROSPEKSIYON ÇALIŞMALARI ÖN RAPORU
Konu ASBEST
Yer - Konum BAYKAN-DESTUMI-ZIYARET BİTLİS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1978
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET YÜCEL

BITLIS-BAYKAN-DESTUMI-ZIYARET ASBEST SAHASI ILE AĞRI-VAN-SIIRT ASBEST ZUHURLARI GENEL PROSPEKSIYON ÇALIŞMALARI ÖN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06481
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 99,49TL


Etiketler: AĞRI, ASBEST, BAYKAN, BİTLİS, DESTUMİ, VAN, ZİYARET, 6481