• GÜMÜŞHANE-TORUL-KARAKAYA-KÖSTÜREKÖYÜ ARASINDA KALAN SAHANIN BAKIR-KURŞUN-ÇINKO CEVHERLEŞMESI HAKKINDA JEOLOJI RAPORU

1. ÖZET
       Bu çalışma 1973 yılı 1/10.000 ölçekli detay jeoloji çalışmalarımızın sonunda ekonomik zuhurlar yününden önemli olabilecek sahaların ayrıntılı bir etüdüdür. Bu nedenle 1574 yılı programında yaklaşık 16 km.lik sahanın detay 1/5.000 ölçekli jeoloji haritası yapılmıştır.
       Jeolojik birimler genellikle; asitik lav ve piroklastlarıyla bazik-yarı bazik piroklastlarından oluşur. Asitik seri çok geniş ve yaygın olarak kuzeydoğu-güneybatı yönünde kuvvetli hidrotermal ayrışmaya uğramıştır.
       Sedimantitler bazik-yarı bazik serinin tabanında ve yer yer içersinde mercekleri oluştururlar Sahada altta piroklastlar, üstte bazik-yarı bazik piroklastlar izlenir. Ayrıca andezitik, dasitik dayklar kuzeybatı-güneydoğu yönünde bütün serileri keserler.
       Bölge Alp orojenezine maruz kalmıştır. Kıvrım tektoniği kuzey doğu-güneybatı, doğu kuzeydoğu-batı kuzeybatıdır. Eski yarılımlar doğu batı-kuzeydoğu-güneybatı genç yarılımlar ise kuzeybatı-güneydoğu'dur.
       Etüt sahası kapsamında bilhassa Fost-katolitik damar tipi zuhurlar mevcuttur. Bazik-yarı bazik piroklastların yaygınlığı muhtemel bazik, bazik volkanik bacanın varlığı, bazik seri içersinde bulunan yapının Rize-Çayeli (Madenköy), Trabzon-Sürmene (Kutlular) benzemezi nedeniyle olasılı bir masif tip maden yatağının bulunabileceği ümidiyle 1975 yılı işin jeofizik etüt sahası olarak önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6455
Rapor Adı GÜMÜŞHANE-TORUL-KARAKAYA-KÖSTÜREKÖYÜ ARASINDA KALAN SAHANIN BAKIR-KURŞUN-ÇINKO CEVHERLEŞMESI HAKKINDA JEOLOJI RAPORU
Konu BAKIR-KURŞUN-ÇINKO CEVHERLEŞMESI
Yer - Konum GÜMÜŞHANE TORUL-KARAKAYA-KÖSTÜREKÖYÜ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 24.12.1975
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MUKADDER ZARALIOĞLU

GÜMÜŞHANE-TORUL-KARAKAYA-KÖSTÜREKÖYÜ ARASINDA KALAN SAHANIN BAKIR-KURŞUN-ÇINKO CEVHERLEŞMESI HAKKINDA JEOLOJI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06455
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 269,66TL


Etiketler: BAKIR, CEVHERLEŞME, ÇİNKO, GÜMÜŞHANE, KARAKAYA, KÖSTÜREKÖYÜ, KURŞUN, TORUL, 6455