• BALIKESIR-BALYA KUZEYI JEOLOJI ETÜDÜ VE CEVHERLEŞME OLANAKLARI

ÖZ
      Balya madeninin kuzeyinde yer alan sahada yapılan bu jeolojik çalışmanın amacı Balya'nın kuzeyindeki cevherleşme alanlarının açınlanmasına yöneliktir.
      Sahada Alt Triyas yaşlı düşük dereceli metamorfik, yapraklaşmış kiltaşı, miltaşı, fillitler temel olarak görülmektedir. Permiyen kireçtaşı olistolitleri içermektedir. Bu birim üzerine yine Triyas yaşlı kumtaşları ve çakıltaşları gelir. Bu çakıltaşlı seviye üzerinde yer çekimi kaymaları ile sürüklenmiş Permiyen Kireçtaşı olistostromları gelmiştir.
       Bu birimler üzerine Jura Kireçtaşları diskordan olarak çökelmiştir.
       Tersiyer volkanizması ürünleri andezit ,andezit tüfleri ve porfirik dasit intrüzyonlarından oluşmakta dır. Sahada Aydoğdu Mahallesi'nin batısında görülen damar tipi bir cevherleşme bu dasit porfirler içinde yer almaktadır. Subvolkanik karakterli bu cevherleşme breşik damar tipinde saçılmış nodüller halinde galenit içermektedir. Fakat düşük tenörlü oluşu,gerekse bu tip cevherleşmenin derinliği olmaması,gerekse cevherleşmeyi kontrol eden eklemlerin kısa mesafede kapanır olması nedeniyle cevherleşme ekonomik görülmemektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6446
Rapor Adı BALIKESIR-BALYA KUZEYI JEOLOJI ETÜDÜ VE CEVHERLEŞME OLANAKLARI
Konu JEOLOJI
Yer - Konum BALIKESİR BALYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1977
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ŞENER ÜŞÜMEZSOY

BALIKESIR-BALYA KUZEYI JEOLOJI ETÜDÜ VE CEVHERLEŞME OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06446
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 126,08TL


Etiketler: BALIKESİR, BALYA, CEVHERLEŞME, JEOLOJİ, VOLKANİK KAYAÇLAR, 6446