• SAKARYA-KARASU ESKIMADEN DERESI-KURUDERE-KETANEPINAR KÖYLERI CIVARINDAKI KURŞUN-ÇINKO ZUHURLARININ JEOLOJI RAPORU

1. ÖZET
      İnceleme alanı; Sakarya İli Karasu İlçesi'nin 25 km güneyinde mevcut olan kurşun-çinko zuhurlarının jeolojik etütlerini kapsar. Yapılan çalışmalardan amaç, bölgedeki kurşun-çinko cevherleşmesinin potansiyelini ve jeolojik durumunu ortaya çıkartabilmektedir.
      Daha önceki yıllarda M. KURT ve A. AKKORCA tarafından bölgede yapılan 1/10.000 ölçekli jeolojik haritanın kuzeye doğru 20 km2'lik uzanım (1/10.000) tamamlanmıştır. Yine aynı bölgede, mevcut cevher mostralarının detay etütleri yapılarak durumları açıklığa kavuşturulmuştur.
       Çalışma alanının E-W uzanımı 50 km. genişliği N-S genişliği ise 15 km'dir. Bu alanda 20 km2'lik kısmın 1/10.000 ölçekli jeolojik etüdü ve ümitli sahalarında (ibadet) 1/100 ve 1/250 ölçekli jeolojik etütleri yapılmıştır. Bu çalışmaların rapor içerisinde ayrı ayrı ele alınarak ekleriyle birlikte geniş olarak izahları yapılmıştır.
       Bölge jeolojisini kısaca özetlersek Paleozoik, Mesozoik ve Senozoik sedimentleri mevcuttur.
       Paleozoik; Alttan üste doğru arkoz, grovak, dolomitik kireçtaşı, krinoidli kireçtaşı ve kumtaşı-miltaşı birimleri bulunmaktadır.
       Arkozlar: Arkoz, subarkoz, protokuvarsit arkozik şeyllerden oluşmuşlardır. Bu birimin yaşının bizden önce çalı şan jeologlardan tarafından Silüriyen olacağı kabul edilmiştir. (KURT, AKKOCA 1976, KİPMAN, 1970) yapıları incelemeler sonucu birimin yaşının Silüriyen olacağı kanısına varılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6402
Rapor Adı SAKARYA-KARASU ESKIMADEN DERESI-KURUDERE-KETANEPINAR KÖYLERI CIVARINDAKI KURŞUN-ÇINKO ZUHURLARININ JEOLOJI RAPORU
Konu MADEN JEOLOJISI-KURŞUN-ÇINKO
Yer - Konum KARASU-ESKIMADEN DERESI-KURUDERE-KETANEPINAR SAKARYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1978
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar NİZAMETTİN ÇETİNKAYA

SAKARYA-KARASU ESKIMADEN DERESI-KURUDERE-KETANEPINAR KÖYLERI CIVARINDAKI KURŞUN-ÇINKO ZUHURLARININ JEOLOJI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06402
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 394,03TL


Etiketler: ÇİNKO, ESKİMADEN DERESİ, KARASU, KURŞUN, KURUDERE, SAKARYA, 6402