• ALANYA-GAZIPAŞA ÇEVRESINE AIT BARIT ETÜT RAPORU

A. ÖZET
    
Dünya memleketlerinde olduğu gibi ülkemizde de sanayinin ilerlemesine uygun olarak hammadde ihtiyacına olan talep hızla artmaktadır. İhtiyacın azami ve asgari sınırlar içerisinde karşılanması ekonomiye hayli katkı yapar. Ülke ekonomisine katkısı nedeniyle barit madeni de ön sıralarda yer alır. Bilinen kullanılış yerlerinin (boya, seramik, sondaj, çimento) teknolojik alanlarda kullanılışı sanayideki önemi artırmaktadır.
       Ülkemizde barit ihtiyacını karşılamak için en tutarlı ve ilmi çalışmaları enstitümüz yürütmektedir. Çalışmaların bir devamı 1975 yılı yaz aylarında Alanya kampında yapılmış ve Gazipaşa-Alanya civarı etüde sahne olmuştur. İlgili alanda çalışmaların esas gayesini barit potansiyeli ve genel prospeksiyon oluştururken, barit zuhurları yakın civarında jeoloji yapılması şeklinde de yürütülmüştür. Etüt alanı Toros Dağları'nın güney kanadında yer almakta ve cevherleşme yönünden de Toros Dağ kuşağına bağlı kalmaktadır. İnceleme alanı Alanya batısından başlayıp Gazipaşa doğusuna kadar yaklaşık 100 km uzunluk ve kıyıdan içe doğru ortalama 20 km genişlikteki bir kuşak oluşturur. Jeoloji gözlemlerimiz temelde şistli seri diye isimlendirdiğimiz (az metamorfik) Paleozoik yaşlı fillat, killişist, şeyl, kuvarsit, şist, dolomit, kalkşist, bantlı kireçtaşı,kum taşı,marn) birimlerinin varlığını ortaya koymuştur. Birimler birbirleriyle yanal ve düşey geçiş gösterdikleri gibi merceksel ve ince seviyelerde oluştururlar. Cevherleşme çoğunlukla bu seri içerisinde dolomit, şist ve karbonatlı birimlerde yer alır. Saha üstte bazı çalışmacılara göre diskordan olarak gelen Permo-Triyas kalkerleri gelmektedir. Ancak diskordans olayının alt veya Üst Permiyen'le ilgisi belirlenmemiştir. Etütlerimiz kontakt ilişikleri yönünden önceki çalışmacıların görüşlerine bağlı kalınarak yürütülmüştür. Triyas'tan daha genç birimler kuzeyde yer alır. İnceleme alanında en genç birimi Alüvyon oluşturur ve vadi, dere, çay ağızlarında, kıyı düzlüklerinde gözlenir.
        Cevherleşme epijenetik bir yerleşmedir. Magmatik hidrotermal eriyiklerin çatlak, kırık, fay aralanmaları boyunca yükselip ilgili alanlara yerleşmesi, hidrotermal eriyiklere karışan meteorik suların yeraltı mağara, boşluk, kovuklu alanları ve yantaşları (ekseriyetle karbonatlı çökelleri) ornatmaları ile aştıkları yerlere yerleşmeleri ile oluşmuşlardır. Jenetik durum hidrotermaldir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6385
Rapor Adı ALANYA-GAZIPAŞA ÇEVRESINE AIT BARIT ETÜT RAPORU
Konu BARIT
Yer - Konum ALANYA-GAZIPAŞA ANTALYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1978
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HASAN REMZİ

ALANYA-GAZIPAŞA ÇEVRESINE AIT BARIT ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06385
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 276,04TL


Etiketler: ALANYA, ANTALYA, BARİT, GAZİPAŞA, 6385