• SİVAS-KANGAL KALBURÇAYIRI LİNYİT SEKTÖRÜ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

SİVAS-KANGAL KALBURÇAYIRI LİNYİT SEKTÖRÜ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

1. ÖZET
        Sivas-Kangal-Kalburçayırı Linyit Sahası'nın işletilmesi esnasında doğabilecek  yeraltı suyu problemlerini ortaya çıkarmak amacı ile hidrojeoloji etüdü yapılmıştır.
        İnceleme alanında, Mesozoyik yaşlı yarı metamorfik kireçtaşları ile serpantinleşmiş ofiyolitik kayaçlar temeli teşkil etmektedir. Temel formasyonlar üzerine diskordansla Senozoyik yaşlı çökeller gelmektedir. Senozoyik yaşlı çökelleri oluşturan Eosen yaşlı istiflerle kömür içeren Pliyosen yaşlı karasal oluşuklar arasında diskordans vardır. Bazalt akıntıları, teras çakılları, alüvyon ve yamaç molozları en genç oluşuklardır.
        Alp Orojenezi'nin etkisi altında kalan inceleme alanı Anatolid ve Torid tektonik üniteleri sınırında bulunmakta olup genellikle karasal oluşuklarla kaplıdır.
        Faylaşmalar yüzeyde izlenememekte, ancak sondajlarla varlıkları saptanabilmektedir.
        Sahadaki yarı metamorfik kireçtaşlarının sekonder porozite ve permeabiliteleri yüksek olduğundan yeraltı suyu içerirler. Alterasyon zonları ve çatlaklı zonlarda çok az miktarda su içeren serpantinler, Kalburçayırı Sektörü dışında mostra verdiklerinden etkin rol oynamazlar. Yarı metamorfik kireçtaşları üzerine transgresif olarak gelen alacalı çökeller yer yer su içerebilirler.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6358
Rapor Adı SİVAS-KANGAL KALBURÇAYIRI LİNYİT SEKTÖRÜ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU
Konu LİNYİT
Yer - Konum SİVAS SİVAS-KANGAL
Dil TÜKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1978
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar CAHİT ÖZGÜR İLKNUR TUZLU TOROS ÖZBEK

SİVAS-KANGAL KALBURÇAYIRI LİNYİT SEKTÖRÜ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06358
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 310,64TL


Etiketler: HİDROJEOLOJİ, KANGAL, LİNYİT, SİVAS, 6358