• ESKIŞEHIR-MIHALIÇÇIK-KARAÇAM DEMIR-NIKEL CEVHERLEŞMESI JEOLOJI RAPORU

1. ÖZET
       Detay etüdünü yaptığımız Karaçam Demir Madeni çevresinde Paleozoik'ten Pliyosen'e kadar devamlı olmayan çökel formasyonlar bulunmaktadır.
       Mağmatik kayaçlar bazik ve ultrabazikler olup bunlar gabro ve Peridotitlerdir.
       C. Karaca.T. demir cevherleşmesi Üst Kretase Ultrabazik kayaçlarının (Peridotitlerin) bozulmasıyla meydana gelmiş kalıntı tip oluşuktur. Demir cevheri tabandaki serpantinleşmiş peridotit kütlenin üzerinde yeralmakta ve konumu yataya yakındır.
       Ocak ve Sondajlara göre % 30-50 arası demir tenörlü 1.630000 ton, % 50-60 arası demir tenorlü 520.000 ton rezerv tespit edilmiştir.
       Gerek impürite (Ni, Al2O3, SiO2) gerek tenör dağılımı bakırımdan cevher proses gerektirmektedir. Demir tenoru yanal ve dikey olarak değişmektedir.
       Lateritik zenginlenme görülen sahada sondaj numunelerinden ayrıca nikel ve Kobalt için kimyasal analizler yaptırılmıştır. Nikel tenörü olarak % 3.72'yi bulan neticeler elde edilmiştir. Nikel bakımından sahanın ekonomik olması ve çevrede çok geniş peridotit kütlenin bulunması etütlerin bu yönde geliştirilmesini gerektirmektedir. Kobalt olarak en yüksek % 0.44 tenör görülmüş olup ortalama tenor oldukça düşüktür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6356
Rapor Adı ESKIŞEHIR-MIHALIÇÇIK-KARAÇAM DEMIR-NIKEL CEVHERLEŞMESI JEOLOJI RAPORU
Konu DEMIR-NIKEL CEVHERLEŞMESI
Yer - Konum ESKİŞEHİR MIHALIÇÇIK-KARAÇAM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1978
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar NECDET KARAASLAN

ESKIŞEHIR-MIHALIÇÇIK-KARAÇAM DEMIR-NIKEL CEVHERLEŞMESI JEOLOJI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06356
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 409,20TL


Etiketler: CEVHERLEŞME, DEMİR, ESKİŞEHİR, KARAÇAM, MİHALLIÇÇIK, NİKEL, 6356