• SAKARYA-KARASU ÇAMDAĞ ÇÖKEL DEMİR ZUHURLARI İSTİKŞAF SAFHASI JEOLOJİ ÖN RAPORU

1. ÖZET
      İrdeleme;
Sakarya İli'nin 20 km kuzeyindeki Çamdağ çökel demir zuhurlarının jeolojik detay etütlerini amaçlar. Çalışmalar, 1974-1975 senelerinde MTA Maden Etüt Ekibi tarafından yürütülmüştür.1939 senesinden bu yana yapıla gelen çeşitli etütler, sahanın belli bölümlerinde kalmıştır. Çalışmalarımızın sonucunda; eski çalışmalar arasındaki kopukluk giderilmiş ve bölgenin jeolojik yapısı aydınlanmıştır.
       Çalışma alanının E-W uzanımı 36 km N-S genişliği 9 km kadardır.Bu alanda; 247 km2 1.10000 ve 28 km2 1.2000 ölçekli jeolojik harita ile 4 sondaj ve 410 adet yarma yapılmıştır.
       Bölgede Paleozoik, Mesozoik ve Senozoik sedimentleri ile Tersiyer yaşlı volkanitler vardır.
       Paleozoik'te alttan üste doğru; arkoz, grovak, oolitik hematit, yumrulu, dolomitik kireçtaşı, krinoidli kireçtaşı ve kumtaşı-silttaşı birimleri ayrılmıştır.
       Arkoz birimi: Arkoz, subarkoz, proto ve ortokuvarsit ile arkozik şeyllerden oluşur. Silüriyen yaşlıdır.
       Grovak birimi: Fillat, Cephalapoda'lı ve Brachiopoda'lı kalkşist, kloritikşist, killişist, kuvarsit ve kloritik kireçtaşı ile temsil olunur. Fillat ve killişistler çoğunlukta olup, litik grovak özelliğindedir. Alt-Orta Devoniyen yaşlıdır. Oolitik hematit birimi: Killişist ve kireçtaşı katkılı oolitik hematit tabakaları ile temsil edilir. Bu birimin kalınlığı 1-50 m arasında değişir. Orta-Üst Devoniyen geçiş formasyonu olarak kabul edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6355
Rapor Adı SAKARYA-KARASU ÇAMDAĞ ÇÖKEL DEMİR ZUHURLARI İSTİKŞAF SAFHASI JEOLOJİ ÖN RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-ÇÖKEL DEMİR
Yer - Konum KARASU-ÇAMDAĞ SAKARYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1976
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A.BAKİ AKKOCA ERCÜMENT SEZEN MAHMUT KURT MUSTAFA MAVİŞ NİYAZİ BAŞARI NURETTİN YILDIZELİ

SAKARYA-KARASU ÇAMDAĞ ÇÖKEL DEMİR ZUHURLARI İSTİKŞAF SAFHASI JEOLOJİ ÖN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06355
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.924,69TL


Etiketler: ÇAMDAĞ, ÇÖKEL DEMİR, GROVAK, JEOLOJİ, KARASU, PALEOZOİK, SAKARYA, 6355