• KONYA İLI ÇAYIRBAĞ KÖYÜ ÇIÇEKDAĞI MAGNEZIT SAHASININ SONUÇ RAPORU

I. ÖNSÖZ
       Bu rapor Çayırbağı-Çiçekdağı mevkiinde ruhsatı Enstitümüze ait olan magnezit madeninin etüdü münasebetiyle yazılmıştır.
       Çalışmalarımızın gayesi Çayırbağı-Köyü yöresindeki magnezit potansiyelini ortaya çıkarmak,dolaysıyla refrakter tuğla hammaddesi ihtiyacının yurt içi imkanlarından temin etmek ve hatta ihracata dönük in kanları araştırmaktır.
       Çalışmalarımız magnezit projesinin öngördüğü süre içinde, (1975-4977) tamamlanarak neticeler rapor halinde sunulmuştur.
       Çalışmalarımızın birinci bölümünü teşkil eden arazi çalışmaları mevsim şartlarının elverdiği sureler içinde 1/2000 ölçekli ve 1/25.000 detay jeolojik haritalar yapılmış, önemli cevher zuhurları haritalara işlenmiştir. Ayrıca mostra temizleme,yarma,galeri ve sondaj çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalardan alınan numunelerin neticeleri değerlendirilmiştir.
       Arazi çalışmaları sonunda büro çalışmaları ve değerlendirmeler yapılarak 1977 senesi sonunda bu nihai rapor hazırlanmıştır.
       Daha önceki ve son çalışmalar neticesinde Konya ve civarı magnezit yönünden büyük bir potansiyel arz etmektedir. Yatakların değerlendirilmesi yurt ekonomisine büyük katkıları olacağı kanaatindeyiz.

II. ÖZET
       Etüt sahası Konya ilinin 20 km. güneybatısında Çayırbağ Köyü'nün kuzeybatısındadır. Yüzölçümü yaklaşık olarak 11 km2'dir. Mevkileri 1/25.000 ölçekli haritada KONYA-M28, b4 paftası içinde bulunmaktadır.
       Çalışma sahasında en yaşlı kayaçlar Paleozoik yaşlıdır. Onun üzerinde Mezozoik yaşlı kireçtaşları gelmektedir. Daha sonra ve yine Mezozoik yaşlı kabul edilen ve Magnezit teşekküllerinde yer alan serpantinler ve üstte Neojen ile aktüel teşekküller yer almaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6330
Rapor Adı KONYA İLI ÇAYIRBAĞ KÖYÜ ÇIÇEKDAĞI MAGNEZIT SAHASININ SONUÇ RAPORU
Konu MAGNEZIT
Yer - Konum ÇAYIRBAĞ KÖYÜ-ÇIÇEKDAĞI KONYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1978
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BİROL KIYICI RIFAT BAYBÖRÜ

KONYA İLI ÇAYIRBAĞ KÖYÜ ÇIÇEKDAĞI MAGNEZIT SAHASININ SONUÇ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06330
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 743,19TL


Etiketler: ÇAYIRBAĞ KÖYÜ, ÇİÇEKDAĞI, KONYA, MAGNEZİT, 6330