• BAŞER MADENCİLİK ŞTİ

I. ÖZET
        Etüt bölgesi Başer Madencilik Ltd.Şti.'ne ait Ar. 2449 ve Ar. 9103 no'lu sahalar ve çevresini kapsar.
        Sivas İli'nin yaklaşık 80 km kadar güney doğusunda yer alan etüt alanının en eski çökelleri Gürlevik Dağı'nı oluşturan Paleosen Kireçtaşı Tabakaları'dır. Eosen konglomera, fliş fasiyesindeki, kumtaşı, marn ve killi kireçtaşlarından ibarettir. Oligosen'de fliş fasiyesinde kırmızı renkli gri kumtaşları ve jipsli serilerden oluşur.
        Ofiyolitler geniş alanlar kapsamakta ve sahalardaki krizotil asbest cevherleşmeleri bu komplexin serpantinit kayalarında yer alır.
        Birbirine bitişik olan Ar. 2449 ve Ar. 9103 numaralı sahaların kuzey kenarı boyunca Karaçatal Tepe ve Karatepe'nin kuzey yamacında önemli potansiyele sahip bir asbest yatağı mevcuttur.
        1976 yılı etütlerimizden sonra 1977 yılı arazi sezonu boyunca yaptığımız sondajlar sonucunda krizotil asbest zonunun epey kalın olduğunu gördük. Yatağın muhtemel rezervi 2.600.000 ton/tüvenan'dır.
        Sondajlı çalışmalarımız bu yılda devam edecek ve yatağa ait kesin rezervimizi ancak çalışmalar sonunda verebileceğiz.

II. GİRİŞ
        Enstitümüz ile etüt için tip mukaveleleri bulunan Başer Madencilik Şti.'ne ait Ar 2449 no'lu krizotil asbest sahası etütlerine 1976 yılı Mayıs ayında başlamıştık. (Ek 1, 3). Bu etütler esnasında sahada bulduğumuz krizotil asbest yatağının büyük bir bölümünün yine aynı şirkete ait Ar 9103 no'lu saha sınırları içinde kaldığını tespit etmiştik.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6304
Rapor Adı BAŞER MADENCİLİK ŞTİ"NE AİT AR: 2449 VE AR: 9103 NO"LU ASBEST SAHALARINA İLİŞKİN ÖN RAPOR
Konu ASBEST
Yer - Konum SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 09.07.1978
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar YÜKSEL TEMİZER

BAŞER MADENCİLİK ŞTİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06304
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 133,62TL


Etiketler: ASBEST, BAŞER MADENCİLİK, CEVHERLEŞME, JEOLOJİ, REZERV, SİVAS, 6304