• ANKARA-KESKİN-DENEK MADENİ BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ARAMALARI JEOFİZİK ÜNDÜKLEM POLARİZASYON (I.P) ETÜDÜ

ÖZ
        Ankara İli Keskin İlçesi'nin kuzeyindeki Denek Madeni çeşitli madencilik çalışmalarına sahne olmuştur. Günümüzde madencilik yönünden yarı terkedilmiş durumda olan bölge MTA Enstitüsü tarafından geniş kapsamlı olarak ele alınarak, bakır, kurşun, çinko arama amaçlı çalışmalara konu edilmiştir.
        Kızılırmak Masifi'nin bir bölümünü oluşturan sahada görülen belli başlı kayaçlar Neojen Serileri, volkanitler asidik ve bazik intrüziflerle kristalen kalkerlerdir.
        Granitik intrüziflerin sedimanter kayaçlar üzerindeki etkileri sonucu kristalen kalkerler oluşmuş, daha sonra asidik çözeltilerin gelişiyle de skarnlaşma ve skarn kayaçları içinde pnömatolitik-metazomatik bakır, kurşun, çinko yatağı ortaya çıkmıştır.
        Eski işletmelerde görülebilen ve 1967 yılından buyana yapılan jeolojik etütlerle özellikleri saptanan cevherleşmenin derine ve çevreye yayılımını araştırmak için bu rapora konu olan Jeofizik IP etüdü yapılmıştır.
        Keskin Denek 1 ve Denek 2 olarak ayrılan iki bölümde dipol-dipol dizilimiyle yapılan IP etütleri sonunda saha 1'de Keskin'in kuzeyinde ve güneyinde olmak üzere iki ayrı anomali alanı; saha 2'de ise kuzey-güney uzanımlı bir anomali alanı saptanmıştır.
        Bu anomalilerin özelliklerine göre yapılan ayırımlar sonunda belirlenen ümitli bölümleri aydınlatmak için iki sahada toplam sekiz adet mekanik sondajın öncelikle yapılması; bu sondajlarda aranan cevherleşmeye ait olumlu bulgulara erişilirse altı mekanik sondaj daha yapılarak yörenin tüm olarak değerlendirilmesi önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6287
Rapor Adı ANKARA-KESKİN-DENEK MADENİ BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ARAMALARI JEOFİZİK ÜNDÜKLEM POLARİZASYON (I.P) ETÜDÜ
Konu BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO I.P. ETÜDÜ
Yer - Konum ANKARA KESKİN-DENEK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.08.1978
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DİLAVER ARSLANPAY DOĞAN YILDIRIM

ANKARA-KESKİN-DENEK MADENİ BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ARAMALARI JEOFİZİK ÜNDÜKLEM POLARİZASYON (I.P) ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06287
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 863,06TL


Etiketler: ANKARA, BAKIR, CEVHERLEŞME, ÇİNKO, DENEK, I.P ETÜDÜ, İNDÜKLEM, JEOFİZİK, KESKİN, KURŞUN, 6287