• ELAZIĞ K44-D1 ELAZIĞ-PALU BÖLGESİNİN JEOLOJİK ETÜTÜNE AİT RAPOR

1. ÖZET
       
İnceleme alanı Elazığ İli'ne 80 km mesafede Palu Kazası'nın doğusuna rastlar takriben, 152 km2'lik bir alanı kaplar.
        Çalışma bölgemizde Paleozoyik-Kretase-Eosen, yaşlı sedimanterlerle yine Kretase yaşlı ofiolit, spilit ve hornblentli, albit, diabaz gibi volkaniklerle, granit ve gronodiorit gibi magmatitlerden teşekkül etmiştir.
        En eski çökeller Üst Kretase yaşlı, fosil ihtiva eden gri renkli fliş serisinden ibarettir. Eosen çalışma bölgemizin kuzey doğusunda Elazığ K43 C2 Paftası ile NW'da Elazığ K44 d2 Paftası'nda Kretase Flişi üzerinde görülen bol nummulitli seriden ibarettir. Kalker fasiyesi ile temsil edilir. NE'da ofiolitik seri üzerine gelir.
        Paleozoyik: Çalışma bölgemizde Paleozoyik mermer ve yaşı mermerlerle temsil edilmişlerdir. Bu mermer ve yarı mermerlerle temsil edilmişlerdir bu mermer ve yarı mermerlerin NE itilme ile meydana geldiği düşünülmektedir bu mermer serisi Kretase Fliş serisi ile volkanik seri üzerini örtmektedir.
        Senozoyik
        Halen akmakta olan nehirlerin etrafında bulunan kum ve çakıllardan ibarettir.
        Magmatikler
        Çalışma sahamızın N.NE'de görülen granit ve granodioritten ibarettir. Bunlar ofiolitik seriyi kat etmektedir. Gelişme sahası Elazığ K 44. a4 Paftası'nda geniş yer kaplar.
        Volkanikler
        Bu çalışma sahamızın orta ve SE bölgesinde görülür fliş serisini tarafından örtülmüştür, ve güneye doğru uzanır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6279
Rapor Adı ELAZIĞ K44-D1 ELAZIĞ-PALU BÖLGESİNİN JEOLOJİK ETÜTÜNE AİT RAPOR
Konu ELAZIĞ JEOLOJİ
Yer - Konum ELAZIĞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 18.03.1970
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar COŞKUN GÜREL

ELAZIĞ K44-D1 ELAZIĞ-PALU BÖLGESİNİN JEOLOJİK ETÜTÜNE AİT RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06279
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 105,83TL


Etiketler: ELAZIĞ, ELAZIĞ JEOLOJİ, ELAZIĞ K44 PAFTASI, 6279