• TEKKEHAMAM JEOTERMAL ALANI GRADYENT SONDAJLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TEKKEHAMAM JEOTERMAL ALANI GRADYENT SONDAJLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1. ÖZET
        Bu çalışma "Endüstriyel Hammaddeler Dairesi"nin Tekkehamam dolayında kükürt aramak için açtığı beş adet kuyudan faydalanılarak Mayıs 1977 ile Ocak 1978 tarihleri arasında yapılmıştır.
        Kükürt sondajlarından alınan veriler (sıcaklık ölçümleri ve jeoloji) Tekkehamam Jeotermal Alanı'nda daha önce açılmış gradyent kuyuları ve TH-1 derin sondajından alınan verilerle birleştirilerek değerlendirilmiştir. Kükürt sondajları; Denizli İli Sarayköy İlçesi'ne bağlı Tekkehamam Kaplıcaları güneyinde 1.5 km'lik bir alanda yapılmıştır. Önceki sondaj çalışmaları ile bu alan 18 km2'yi bulmaktadır.
        Büyük Menderes Nehri bölgenin en önemli akar suyunu oluşturmaktadır.
        Bölgede Akdeniz İklimi'nin özellikleri görülmektedir.
        Çalışma alanı daha önce yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalarla jeotermal alan olarak saptanmıştır.
        Bölgede temeli Paleozoyik yaşlı metamorfitler (gnays, mikaşist, granatlı şist, kuvarsit ve mermer) oluşturmakta, bunun üzerine Alt Pliyosen yaşlı çökeller (Kızılburun Formasyonu Pl-1 Sazak Formasyonu Pl-2, Kolankaya Formasyonu Pl-3) diskordan olarak gelmektedir. Bunların üzerine de küçük açılı bir diskordansla Üst Pliyosen yaşlı çökeller (Tosunlar Formasyonu Pl-4) gelir. Kuvaterner'de traça, alüvyon, yamaç molozu gelişmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6236
Rapor Adı TEKKEHAMAM JEOTERMAL ALANI GRADYENT SONDAJLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Konu TEKKEHAMAM JEOTERMAL ALANI GRADYENT SONDAJLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yer - Konum DENİZLİ TEKKEHAMAM-DENİZLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1978
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ZİNET ŞİMŞEK

TEKKEHAMAM JEOTERMAL ALANI GRADYENT SONDAJLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06236
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 177,64TL


Etiketler: DENİZLİ, GRADYENT, JEOTERMAL SONDAJ, TEKKEHAMAM, 6236