• KASTAMONU-AÇIKMASLAK VE ÖMERLİ-TEKKEŞİN KİL SAHALARI RAPORU

I. ÖZET
        Açıkmaslak Kil Sahası, Kastamonu İli'nin tam batısında ve şehir merkezinin 1-2 km uzağında bulunur. Ömerli-Tekkeşin Kil Sahası ise Kastamonu'nun 8 km NE'sunda ve Tekkesin Köyü'nün kuzeyindeki dere içersinde yer alır.
        Açıkmaslak Sahası'ndaki Killer, Eosen Fliş içinde bulunurlar. Ömerli-Tekkeşin Killeri ise, muhtemelen Oligo-Miosen'in jipsli serisi içinde yer alırlar. Her iki sahada da kil bantları kalker, kumtaşı ve konglomera seviyeleri arasında, ince kömür damarcıklarıyla beraber bulunurlar. Açıkmaslak'ta kaliteli killer formasyonunun en üst seviyelerinde, konglomera tabakalarının alt kısımlarında bulunurlar. Ömerli-Tekkeşin Sahası'nda ise, jipsli-kömürlü seviyenin üzerinde bulunurlar.
        Her iki sahada değişik ölçekte jeolojik etütler sürdürülmüştür. Bu esnada yarmalı arama çalışmaları ile de, killerin kalite ve potansiyelleri yönünden tetkikleri yapılmıştır. Kil sahalarında toplam 14 adet yarma açtırıldı. Bu açılan yarmalarda tetkik edilen kil bantları 100-400 m arasında bir uzanım, 1.5-2.5 m arasında kalınlık ve tahminen 20-30 m dalım istikametinde genişlik gösterirler. Açılan yarmalardan oluklama usulüyle teknolojik analiz için 10'ar kg'lık numuneler aldık. Numunelerin diferansiyel termik analiz sonucu kaolinit, montmorillonit, pirit ve organik madde içerdikleri saptanmıştır. Netice olarak iki sahada ince ve kaba seramik killeri tespit edilmiştir. Numunelerden biri de refrakter özellik göstermiştir. Ancak bazı numuneler pirit içirmekte olup, seramik sanayiinde kullanılabilmeleri için piritten arındırılmaları gerekir.
        Kil sahalarında yapılan hafriyat ve rezerv çalışmaları neticesinde; Açıkmaslak Sahası'nda 9.000 ton ince seramik ve 32.000 ton yer duvar karosu kili, Ömerli-Tekkeşin Sahası'nda ise 5.000 ton yer duvar karosu kili görünür rezerv olarak tahmin edilmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6228
Rapor Adı KASTAMONU-AÇIKMASLAK VE ÖMERLİ-TEKKEŞİN KİL SAHALARI RAPORU
Konu KİL
Yer - Konum AÇIKMASLAK-ÖMERLİ-TEKKEŞİN KASTAMONU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1977
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M. AYKAN AYGÜN

KASTAMONU-AÇIKMASLAK VE ÖMERLİ-TEKKEŞİN KİL SAHALARI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06228
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 70,17TL


Etiketler: AÇIKMASLAK, JEOLOJİ, KASTAMONU, KİL, ÖMERLİ, TEKKEŞİN, TEKTONİZMA, 6228