• ÇANKIRI-KORGUN İLÇESİ KAYIÇİVİ-HİCİP KÖYLERİ REFRAKTER KİL SAHASI ÖN ETÜT RAPORU

1. ÖZET
        1977 yılı yaz döneminde Çankırı Vilayeti Korgun Kazası'na bağlı Kayıçivi-Hicip Köyleri arasında Miyosen göl havzasındaki refrakter kil çalışmalarında 40 km2 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası yapılmış. Toplam 234 m el sondajı ve 10 m3 yarma açılmıştır. Alınan numune adedi 55'dir.
        Volkanik asit tüflerin alterasyonu olarak havzada çökelen killerin ateşe dayanımları 1683°C'ye kadar yükselmektedir. Genel olarak orta derecede refrakter hammaddesidirler. Fe2O3 yüzdelerinin yüksek olmasından dolayı yüksek derece refrakter kil karakteri kazanamamışlardır.
        Sahanız seramik ve refrakter kil olarak 27.2 milyon ton toplam rezerv ihtiva etmektedir. İşletme imkanlarının çok elverişli olması sahanın önemini arttırıcı bir unsurdur. Üç aylık bir ön çalışma ile müsbet sonuç alınan sahada 1978 yılı çalışmaları 1/5.000 ölçekli harita yapımı ve detay testler uygulanması olarak planlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6225
Rapor Adı ÇANKIRI-KORGUN İLÇESİ KAYIÇİVİ-HİCİP KÖYLERİ REFRAKTER KİL SAHASI ÖN ETÜT RAPORU
Konu REFRAKTER KİL SAHASI
Yer - Konum ÇANKIRI KORGUN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1978
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar GÜNER KARTAL

ÇANKIRI-KORGUN İLÇESİ KAYIÇİVİ-HİCİP KÖYLERİ REFRAKTER KİL SAHASI ÖN ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06225
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 182,42TL


Etiketler: ÇANKIRI, HİCİP, KAYIÇİVİ, KORGUN, REFRAKTER KİL, 6225