• ERZİNCAN İLİ-ÇAYIRLI İLÇESİ-ÇATAKSU (ARAVANS) KÖYÜ MANYEZİT SAHASININ ÖN JEOLOJİK ETÜDÜ

I. ÖZET
        Çalışılan saha MTA Enstitüsü'nün ruhsatlı sahasıdır. Çalışma sahasında yayılım gösteren, cevherleşme bakımından önem arzeden litolojik birimler şunlardır.
        1. Alt Kretase kireçtaşları
        2. Üst Kretase serpantinitler
        3. Miosen konglomeraları
        4. Neojen Marnlar
        Tesbit edilebilen en önemli manyezit zuhurumuz Çataksu (Aravans) Köyü güneyindedir. Bu manyezitler sedimanter kökenli olup tabakalı bir yapıya sahiptir. Marn tabakaları arasında 25-50 m'lik bir kalınlık arzetmektedirler. Görünür+muhtemel rezerv 1.110.000 ton civarındadır.
        Çalışmalarımız neticesinde bu sahanın dışında Mağara Dere'de, Bağırsak Dere'de, Kelmizi Dere'de, Hınzır Köyü civarında da manyezit zuhurları tesbit edilmiş ve toplam Görünür+muhtemel rezerv yaklaşık 1.270.000 ton olarak tesbit edilmiştir.

II. GİRİŞ
        Bu rapor Jeoloji Mühendisi Şahin EROĞLU ve Jeoloji Mühendisi S.Engin ALTINTAŞ'ın 14 Mayıs 1977 28 Kasım 1977 tarihleri arasındaki çalışmalarını kapsamaktadır.
        Çalışma alanı Erzincan-Çayırlı İlçesi-Çataksu (Aravans) Köyü civarında (Erzincan İ44-a2, İ44-b1 paftalarında) MTA Enstitüsü adına ruhsatı alınmış olan 250 km2'lik bir sahadır. Söz konusu sahada önce 1/25.000'lik detay jeolojik harita çalışmaları yapılarak manyezit cevheri yönünden ümitli sahaların tesbiti yapılmıştır. Daha sonraki aşamalarda manyezit yönünden ümitli bu sahalarda 1/5000 ölçekli 9 km2, 1/1000 ölçekli 1 km2 detay jeolojik harita yapımı gerçekleştirilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6224
Rapor Adı ERZİNCAN İLİ-ÇAYIRLI İLÇESİ-ÇATAKSU (ARAVANS) KÖYÜ MANYEZİT SAHASININ ÖN JEOLOJİK ETÜDÜ
Konu MADEN JEOLOJİSİ-MANYEZİT
Yer - Konum ÇAYIRLI-ÇATAKSU (ARAVANS) KÖYÜ ERZİNCAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1977
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar S. ENGİN ALTINTAŞ ŞAHİN EROĞLU

ERZİNCAN İLİ-ÇAYIRLI İLÇESİ-ÇATAKSU (ARAVANS) KÖYÜ MANYEZİT SAHASININ ÖN JEOLOJİK ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06224
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 322,30TL


Etiketler: ÇATAKSU (ARAVANS) KÖYÜ, ÇAYIRLI, ERZİNCAN, MADEN JEOLOJİSİ, MANYEZİT, 6224