• MUĞLA İLİ MİLAS-HÜSAMLAR CİVARINDAKİ KÖMÜRLÜ SAHANIN JEOLOJİK ETÜTÜ HAKKINDA RAPOR

ÖZET
       Muğla İli Milas İlçesi'ne bağlı Hüsamlar Köyü civarında temel kayaçları metamorfik serinin ve Miosen formasyonlarının teşkil ettiği Pliyosen yaşlı, kömür tabakalarını ihtiva eden formasyonlar mevcuttur. Marn ve kil tabakaları ile münavebeli ince linyit seviyelerini havi bu formasyonda sadece alt kısımdaki 2 m kalınlıktaki linyit seviyesi ekonomiktir. Bu seviyenin yayılımı takribi 2.5 km2'dir. Bu sahada evvelce yapılmış bir sondajın müspet neticesi göz önüne alınarak yeniden 5 tane sondaj daha tespit edilmiştir. Bu sondajlar neticesinde sahanın kömür durumu aydınlanacaktır.

1. GİRİŞ
       1969 yılı arazi mevsimi başlangıcında MTA Enstitüsü Kömür Jeolojisi Servisi tarafından Muğla İli Milas İlçesi'ne bağlı Hüsamlar Köyü civarındaki kömür zuhurlarını değerlendirmek maksadı ile gönderildim. Esas gayem, kömürlü saha içinde Türk-Alman Teknik İşbirliği tarafından 1967 yılında yapılmış iki sondajın müspet neticesini göz önüne alarak sahanın 1/25.000'lik jeolojik etüdünü yapmak ve gerekirse yeni sondaj lokasyonları tespit etmektir.
       Arazi çalışmaları 14 Nisan tarihinde başlamış, havaların müsait olmayışı sebebiyle ancak 4 Mayıs 1969 tarihinde bitirilebilmiştir. Bu müddet içinde 12 gün araziye çıkılmıştır ve takriben 20 km2 alanın jeolojik haritası yapılmıştır. Etüdü yapılan saha Marmaris 121-2, 1/100.000'lik ve Aydın N19-C3 1/25.000'lik topografik paftaları içinde kalır.
       Bölgenin 1/100.000 ölçekli rejyonal jeolojik etüdü 1954 yılında H.Flugel ve K.Metz tarafından yapılmıştır. Etüt sahasını içine alan diğer jeolojik çalışma 1957 yılında Dr. K. Nebert tarafından yapılmıştır. Bu çalışmaya ait rapor derlemede mevcuttur (Rap.No.3011).

Rapor Özellikleri
Rapor No 6181
Rapor Adı MUĞLA İLİ MİLAS-HÜSAMLAR CİVARINDAKİ KÖMÜRLÜ SAHANIN JEOLOJİK ETÜTÜ HAKKINDA RAPOR
Konu MUĞLA-MİLAS KÖMÜR JEOLOJİSİ
Yer - Konum MUĞLA MUĞLA-MİLAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1970
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M. ARİF YÜCELAY

MUĞLA İLİ MİLAS-HÜSAMLAR CİVARINDAKİ KÖMÜRLÜ SAHANIN JEOLOJİK ETÜTÜ HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06181
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 75,21TL


Etiketler: KÖMÜR, MİLAS, MUĞLA, MUĞLA JEOLOJİ, 6181