• TAVAS-BARZ OVASI CİVARINDAKİ NEOJEN HAVZASININ JEOLOJİK ETÜTÜ

TAVAS VE BARZ OVASI CİVARINDAKİ HAVZASI'NIN JEOLOJİK ETÜDÜ

ÖZET
        Etüt sahası Denizli İli'nin 45 Kb güneyindeki Tavas Ovası ile Barz Ovası arasında uzanan alanı kapsamaktadır.
        Bu çalınma Tavas Ovası ve Barz Ovası civarındaki Mesozoyik ve Senozoyik denizel ve karasal serilerin stratigrafik bağlantılarının aydınlatılması ve çevre linyit olanaklarının ortaya çıkartılması için yapılmıştır.
        Bu sahadaki arazi çalışmalarımız genel prospeksiyon mahiyetinde olup, serilerin stratigrafisi daha önce aynı sahada çalışan diğer araştırıcıların raporlarına ve kendi zaman olanaklarımız içerisinde hazırlanan bir prospeksiyon raporu olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Etüt sahamızda stratigrafik istiflenme Mesozoyik (Kretase) Tersiyer (Oligosen-Pliyosen) ve Kuvaterner yaşında sedimanlardan ibaret olup, ayrıca yaş olarak ihtimalli Kretase yaşındaki ofiyolitik kayaçlardan meydana gelmiştir.
        Bu sahadaki çalışmalar 20 gün sürmüş, arazi çalışmaları sonucu olarak bu sahada kömür oluşumuna rastlanılmadığı gibi bu yörede ekonomik kömürleşme olabileceğine dair hiç bir kanıt yoktur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6152
Rapor Adı TAVAS-BARZ OVASI CİVARINDAKİ NEOJEN HAVZASININ JEOLOJİK ETÜTÜ
Konu DENİZLİ JEOLOJİ
Yer - Konum DENİZLİ TAVAS-DENİZLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 10.01.1976
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HASAN KARA

TAVAS-BARZ OVASI CİVARINDAKİ NEOJEN HAVZASININ JEOLOJİK ETÜTÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06152
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 118,89TL


Etiketler: DENİZLİ, DENİZLİ JEOLOJİ, DENİZLİ NEOJEN HAVZASI, TAVAS, 6152