• MTA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN 1969 YILINDAN SONRA MURGUL ANAYATAK VE ÇAKMAKKAYA

1. ÖZET
       Bu rapor, MTA Enstitüsü'nün 1969 yılından sonra Murgul-Anayatak ve Çakmakkaya'da yapmış olduğu sondajlarla ortaya çıkarılan bakır cevherinin kesit metoduyla hesabını kapsamaktadır.
       1967 yılına kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Etibank tarafından Amerikan Mckec Firması'na yaptırılmış, bu çalışmaların ışığında Karadeniz Bakır İşletmeleri'nin flotasyon ve izabe tesisleri kurulmuştur. Mckee Firması'nca yapılan fizibilite çalışmalarına göre 1967 yılı sonuna göre Anayatak'da 11.500.000 ton, % 1.75 Cu tenörlü, Çakmakkaya'da 21.300.000 ton, % 1.08 Cu tenörlü bir rezerv tespit edilmiştir.
       Bu raporda ise, 1969 yılından sonra yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılan rezerv Mckee Firması'nın kabulleri esas alınarak hesap edilmiş ve Anayatak'da 23.173.000 ton, % 0.87 Cu tenöründe, Çakmakkaya'da ise 3.660.208 ton, % 0.99 Cu tenöründe ek bir rezervin varlığı saptanmıştır. Her iki rezerv hesabında Cut-off prade % 0.5 Cu alınmış ve bulunan rezerv görünür kabul edilmiştir.
       1967 yılı öncesi ve 1969 yılı sonrası çalışmaları sonucunda hesaplanan rezervler birleştirilip, Anayatak ve Çakmakkaya için tüm bir rezerv verilecek olursa;
       Anayatak'da 34.673.079 ton, % 1.16 Cu tenöründe, Çakmakkaya'da 24.960.208 ton, % 1.08 Cu tenöründe görünür bir rezerv olduğu ortaya çıkar. Yalnız Etibank ve KBİ tarafından günümüze kadar yapılan işletme sonucunda üretilen cevher dikkate alınmamıştır.
       Ayrıca, Cuf-off prade % 0.4 Cu, alınarak bazı kabuller değiştirilmiş ve 1969 yılından sonra yapılan sondajlı çalışmaların getirdiği ek rezerv rapor içinde verilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6145
Rapor Adı MTA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN 1969 YILINDAN SONRA MURGUL ANAYATAK VE ÇAKMAKKAYA"DA YAPILAN SONDAJLARLA ELDE EDİLEN İLAVE REZERVİN KESİT METODUYLA HESABI
Konu REZERVİN KESİT METODUYLA HESABI
Yer - Konum ARTVİN MURGUL-ÇAKMAKKAYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1978
Hazırlayan Birim FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A. BAYTEKİN

MTA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN 1969 YILINDAN SONRA MURGUL ANAYATAK VE ÇAKMAKKAYA

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06145
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.493,64TL


Etiketler: ARTVİN, ÇAKMAKKAYA, ERZERV, MURGUL, SONDAJ, 6145