• İZMİR AGAMEMNUN SAHASININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

İZMİR AGAMEMNUN SAHASININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

1. ÖZET
       
İzmir'in SW'sını kapsayan çalışma alanının büyük bir kısmını Üst Kretase yaşlı İzmir Flişi (Krİf) oluşturmaktadır. Fliş; metakumtaşı, killişist, fillit, meta-konglomeratik kumtaşı, rejyonal metamorfik kireçtaşı, tektonik breşleşmiş kireçtaşı, albit, kuars, kalk, serizit şist ve radyolaritlerden ibarettir. İçerisinde denizaltı volkanizmasının ürünleri olan diabaz, spilit ve serpantinitler bulunmaktadır. Ayrıca Karabelen Tepe ve birkaç yerde magmatik kökenli granodiorit, tonalit gibi kayaçlar yer almaktadır.
        Çalışma alanımızdaki Kretase, İzmir Flişi (Krİf) Urla ve Çubukludağ Grabenleri tarafından sınırlanan bir horst durumundadır. Seferihisar Horstu olarak tanımlanmıştır.
        Bu alandaki Neojen Miyosen yaşlı Yeniköy Formasyonu (Ty) ile temsil olunmaktadır. Çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı, marn ardalanması şeklinde olup, bu formasyon T.EŞDER-Ş.ŞİMŞEK tarafından Seferihisar Yöresi'nde Çubukludağ Grabeni'nde (n1-n2-n3) olmak üzere üç seviyeye ayrılmıştır.
        Çırpılıharman ve Payamlıkayası Mevkileri güneyinde Cumaovası Volkanitleri'nin son ürünü olan asit volkanik kayaçlardan riyolitler, sil ile dayklar şeklinde mostra vermişlerdir. Riyolitlerin Kretase yaşlı İzmir Flişini kestiği iyi bir şekilde gözlenmekle beraber Neojen'den genç olduğu komşu sahadaki Cumaovası Volkanitleri'nden anlaşılmaktadır. Buna göre riyolitlerin yaşı Üst Pliosen-Pleistosen olabileceği kanısındayız.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6133
Rapor Adı İZMİR AGAMEMNUN SAHASININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Konu İZMİR JEOLOJİ-JEOTERMAL OLANAKLARI
Yer - Konum İZMİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1977
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SERVET YILMAZER Ş. ŞİMŞEK

İZMİR AGAMEMNUN SAHASININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06133
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 404,03TL


Etiketler: İZMİR, İZMİR JEOLOJİ, İZMİR JEOTERMAL, 6133