• AĞOLUK (ADANA-OSMANİYE-YARPUZ) DEMİR ZUHURUNUN ÖN FİZİBİLİTE ETÜDÜ

ÖZET
    
Osmaniye İlçesi'nin 42 km doğusunda Ağoluk Demir Madeni, kireçtaşlarının karstik çukurlarına yerleşerek oluşmuş bir zuhurdur. Kara ve demiryolu ulaşım ağına yakın olan zuhurun İsdemir Tesisleri'ne uzaklığı yaklaşık 115 km kadardır.
      Sahada 1975 yılında 2 adet, 1976 yılında da 4 adet olmak üzere toplam 6 adet sondaj yapılmıştır. Bu sondajlardan A-3 sondajında 39.50 m ve A-6 sondajında 2 m cevher kesilmiştir. Cevheri çoğunluğunu limonit olmak üzere, limonit ve hematit oluşturur.
       Zuhurda % 53.64 Fe, % 8.63 SiO2, % 0.997 Al2O3 içeren 17096 ton yüksek tenörlü cevher ve 24625.5 ton % 25 Fe içeren düşük tenörlü cevher olmak üzere toplam 41721 ton görünür cevher rezervi vardır. Zuhurun tümü görünür rezerv durumuna getirilmiştir.
       Yukarıda anılan görünür cevher rezervinin ancak 17096 tonluk yüksek tenörlü kısmı İsdemir Tesisleri'nin demir cevheri alımlarındaki baz değerlerine bir yaklaşım gösterir. Bunun dışında kalan kısımlar ise yüksek fırına uygun olmayan düşük kaliteli cevherdir. 17096 tonluk bu cevherin % 80'1ik bir işletme randımanı ile işletildiği kabul edildiğinde, 13677 ton satılabilir demir cevheri elde edilir  ve bunu sağlarken de örtü kazı/cevher oranı 5.64 m3/ton olan 96 501 m3 örtü kazı yapılması gerekir. Bu bilgiler ışığında, demir çelik işletmelerinin beher ton demir cevherine verdiği  fiyatın çok üzerinde oluşan birim üretim maliyetleri bugünkü ekonomik ve teknik şartlar altında bu zuhurun ekonomik olarak işletilmesini olanaksız kılar.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6075
Rapor Adı AĞOLUK (ADANA-OSMANİYE-YARPUZ) DEMİR ZUHURUNUN ÖN FİZİBİLİTE ETÜDÜ
Konu DEMİR ZUHURUNUN FİZİBİLİTE ETÜDÜ
Yer - Konum ADANA AĞOLUK-OSMANİYE-YARPUZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1978
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar VİLDAN ŞANTEPE

AĞOLUK (ADANA-OSMANİYE-YARPUZ) DEMİR ZUHURUNUN ÖN FİZİBİLİTE ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06075
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 102,11TL


Etiketler: ADANA, AĞOLUK, DEMİR, FİZİBİLİTE, OSMANİYE, YARPUZ, 6075