• KIRŞEHİR-KARAKURTHAMAMI MANGENEZLİ DEMİR ZUHURUNUN ÖN FİZİBİLİTE ETÜDÜ

ÖZET
       Kırşehir-Karakurthamamı Manganezli Demir Zuhurları Kırşehir'in 20 km batısındadır. Saha AR 8293 no'lu ruhsatla H. Ali Tapınç'a aittir.
       Sahada şimdiye dek toplam derinliği 97.45 m olan 2 adet sondaj ile derinliği 0.30-2.75 m arasında olan 62 adet kuyu açılmış olup kuyuların toplam derinliği 24.50 m ve oylumu 350 m3'tür. Sahada gereken bütün arama işlemleri fazlasıyla yapılmıştır.
       Kırşehir-Karakurthamam Manganezli Demir Zuhuru birbirine yakın beş zuhurcuktan oluşmuş olup eksalatif sedimanter tipi bir yataktır. Sahanın jeolojisi çok ayrıntılı olarak Maden Etüt Dairesi'nce incelenmiş olup, rapora çıkarılmış ve derlemeye intikal ettirilmiştir.
       Jeolojik rapor ve kimyasal verilerin ışığı altında tenör ve rezerv hesabı yapılmış ve rezerv hesabı yapılmış ve cevherin ortalama Fe içeriği % 25.79 Fe, Mn içeriği, % 2.37 Mn olarak bulunmuştur. SiO2 ise % 15.86 olarak bulunmuştur. Bu Fe ve Mn tenörleri çok düşük olur, aynı zamanda SiO2 yüzdesi de yüksek olduğundan cevherin doğrudan yüksek fırına beslenebilmesi olanaksızdır.
       Rezervin çok az oluşu ve bunun yanında cevherin niteliğinin zenginleştirme işlemlerine uygun olarak nedenleriyle zenginleştirme tesisleri yapılması söz konusu değildir. Zaten daha önce işletme denemesi yapılmış ve zuhurun işletilmesi faaliyeti terkedilmiştir.
       Raporun konusu olan etütler sonucunda bu zuhurlar işletilebilme olanağının olmadığı ve bu nedenle de fizibilite etüdünün yapılmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6074
Rapor Adı KIRŞEHİR-KARAKURTHAMAMI MANGENEZLİ DEMİR ZUHURUNUN ÖN FİZİBİLİTE ETÜDÜ
Konu MANGANEZLİ DEMİR FİZİBİLİTE ETÜDÜ
Yer - Konum KARAKURTHAMAMI KIRŞEHİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1978
Hazırlayan Birim FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar TAHİR UYANIK

KIRŞEHİR-KARAKURTHAMAMI MANGENEZLİ DEMİR ZUHURUNUN ÖN FİZİBİLİTE ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06074
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 163,84TL


Etiketler: FİZİBİLİTE, KARAKURTHAMAMI, KIRŞEHİR, MANGANEZLİ DEMİR, 6074