• İÇEL-SİLİFKE-PELİTPINARI (KÜRTLER) DEMİR REZERVİ MADENİ REZERV RAPORU

I. ÖZET
        İçel-Silifke-Pelitpınarı Demir Madeni Sahası'nda görülen başlıca birimler, Paleozoik kireçtaşları ve şistler ile Alt Miosen'e ait resifal kireçtaşlarıdır. Alt Miosen ile Paleozoik kireçtaşları arasında diskordans vardır (Ek 3).
        Paleozoik kireçtaşları içinde hidrotermal metazomatik tipte bir cevherleşmenin söz konusu olduğu yatakta ana cevher hematittir. Daha sonra limonitleşmenin geliştiği cevherde, az miktarda psilomelan (Mn2O3) gang olarak kalsit, kuvars ve damarcıklar halinde barit bulunmaktadır.
        Sahada 1/1.000 ölçekli detay jeoloji ile 18 lokasyonda toplam 1614.20 m sondaj yapılarak arana ve rezerve yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Çalışmalar sonucu elde edilen verilerin ışığında kesit metoduna göre kesin rezervi hesaplanan yatakta toplam (görünür+muhtemel) 683.211 ton cevher saptanmıştır (Tablo 1-2). Toplam metal içeriği 227.714 ton Fe olan cevherde, ortalama tenörler; Fe= % 33.33, Mn= % 3.24 olup Fe+Mn= % 36.57 olmaktadır. Ayrıca cevher, % 5.25 SiO2, % 13.77 CaO ve % 6.03 BaO içermektedir (Tablo 3).
        Tenörün, yanal ve düşey olarak değişim gösterdiği yatakta, esas cevheri tabandan itibaren demirli — manganlı kireçtaşı niteliğinde bir zon çevrelemektedir (Ek 3-6-12).
        Bu zon tüm yatakta 265.000 m hacminde bir kitle teşkil etmektedir. Bu kitlede Fe= % 11.64, Mn= % 1.37, SiO2= % 6.58, CaO= % 13.01, BaO = % 0.96 oranlarında bulunmaktadır.
        T.D.Ç.I. 1977 yılı alım şartnamelerine göre; Fe+Mn= % 36.57, CaO= % 13.77 tenöründeki bu cevher; diğer empüriteler şartname limitleri içinde kalmasına karşın, satın alınabilir nitelikte olmamaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6052
Rapor Adı İÇEL-SİLİFKE-PELİTPINARI (KÜRTLER) DEMİR REZERVİ MADENİ REZERV RAPORU
Konu DEMİR
Yer - Konum İÇEL SİLİFKE-PELİTPINARI (KÜRTLER)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1978
Hazırlayan Birim FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar GÖNÜL ÇETİNEL SELAHATTİN KOÇAK

İÇEL-SİLİFKE-PELİTPINARI (KÜRTLER) DEMİR REZERVİ MADENİ REZERV RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06052
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 127,08TL


Etiketler: CEVHERLEŞME, DEMİR, FİZİBİLİTE, İÇEL, JEOLOJİ, KÜRTLER, PELİTPINARI, SİLİFKE, TEKTONİK, 6052