• BURSA-ORHANELİ LİNYİT SAHASI BURMU SEKTÖRÜ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

BURSA-ORHANELİ LİNYİT SAHASI BURMU SEKTÖRÜ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

ÖZET
       
Bursa, Orhaneli, Burmu Linyit Sahası'nın işletilmesi esnasında meydana gelebilecek yeraltı suyu ile ilgili problemleri ortaya çıkarmak amacı ile hidrojeoloji etütü yapılmıştır.
        İnceleme alanında Paleozoyik yaşlı şist, mermerler ile muhtemelen Üst Kretase yaşlı Serpantinitler temeli teşkil etmektedir. Temel formasyonların üzerini diskordan olarak Neojen yaşlı Burmu Formasyonu örtmektedir. Burmu Formasyonu, transgresif olarak temeli örten Örendere Konglomera Üyesi ile (Miyosen yaşlı olup kömür içeren) Kayabaşı Tepe üyesinden oluşmaktadır. Burmu Formasyonu üzerine diskordansla Dündar Tüf Üyesi gelmektedir. Kuvaterner Çökelleri Neojen Formasyonları üzerinde küçük aflörmanlar halinde görülmektedir.
        İnceleme alanımız Alp Orojenezi'nin Rodaniyen Fazı ile Vallak Fazı'nın etkisi altında kalmıştır. Burmu Köyü Yöresi'nde bir senklinal meydana gelmiş ve faylanmalarla yer yer senklinalin kanatları kırılmıştır.
        Sahamızdaki mermerlerin sekonder permeabilite ve poroziteleri yüksektir. Bir miktar yeraltı suyu içerirler. Serpantinitler alterasyon zonları ile kırıklı kesimlerde az miktarda yeraltı suyu içerirler. Örendere Konglomera Üyesi ile Kayabaşı Tepe Üyesi akifer özelliktedir.
        İnceleme alanında yapılan rezerv kömür sondajları teçhiz edilerek hidrojeoloji ön gözlem kuyusu olarak kullanılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6041
Rapor Adı BURSA-ORHANELİ LİNYİT SAHASI BURMU SEKTÖRÜ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU
Konu BURSA-ORHANELİ LİNYİT SAHASI BURMU SEKTÖRÜ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU
Yer - Konum BURSA BURSA-ORHANELİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1977
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar TOROS ÖZBEK

BURSA-ORHANELİ LİNYİT SAHASI BURMU SEKTÖRÜ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06041
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 276,93TL


Etiketler: BURSA, LİNYİT, ORHANELİ, 6041