• BALIKESİR-BALYA (PB-ZN-CU) MADENİ HAKKINDA JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
       24 km2'lik bir alanı kapsayan inceleme alanında başlıca; Paleozoik, Mezozoik ve Tersiyer yaşlı formasyonlar vardır.
       Magmatik faaliyet yaygın olup, volkanitlerle temsil edilmişlerdir. Tersier yaşlı oldukları düşünülmektedir.
       Tektonik karmaşıktır. Permiyen Kireçtaşları olistolit ve allokton örtü şeklindedir. Kıvrımlanma belirgin değildir.
       Balya Madeni, eski çağlardan beri bilinen bir madendir.
       Genellikle dasit-kireçtaşı dokanağında bulunan cevher, ayrıca kireçtaşı eklemlerinde ve çok az olarak ayrışmış dasit içinde saçılmış olarak bulunmaktadır.
       Başlıca cevher mineralleri galenit, sfalerit, pirit, kalkopirit, pirotin, antimonit, orpiment ve realgardir.
       Balya Maden Potansiyeli yeraltı ve yerüstü olmak üzere iki kısma ayrılır:
       Yeraltı maden potansiyelinin araştırılması, eski işletmelerden arta kalan sahalarda cevherin olup olmadığının saptanması ile yeni maden sahalarının varlığının olup olmadığının araştırılmasına yöneliktir.
       Yerüstü maden potansiyeli ise; bir milyon ton civarında düşünülen cüruflardır. Bunların (Pb+Zn) toplam tenörü % 9.5 civarındadır. Bu cüruflar Balya Maden Potansiyeli'nin ayrılmaz bir parçasıdır.
       Tektoniğin karmaşık oluşu, olistolit kireçtaşlarının konumunun belirgin olmayışı, sondajlı çalışmalarda, sondaj aralarının 40-60 m olmasını zorunlu kılmıştır.
       Jeofizik çalışmalarla kireçtaşı-dasit dokanakları elde edilebildiği takdirde cevherli zonların izlenmesi ve bulunabilmesi sorunu aydınlığa kavuşacaktır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5998
Rapor Adı BALIKESİR-BALYA (PB-ZN-CU) MADENİ HAKKINDA JEOLOJİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-PB-ZN-CU
Yer - Konum BALIKESİR BALYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 15.08.1976
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ZEKİ AKYOL

BALIKESİR-BALYA (PB-ZN-CU) MADENİ HAKKINDA JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05998
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 452,71TL


Etiketler: BALIKESİR, BALYA, CU, MADEN JEOLOJİSİ, PB, ZN, 5998