• HİSARALAN (SIBDIRGI) KAPLICALARI CİVARININ JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR

ÖZET
        Etüt alanı Sındırgı İlçesi'nin 25 km NE'sunda Hisaralan Kaplıcaları civarında 60 km2'lik bir sanayi kapsar.
        Ayrıntılı çalışma alanında en eski kaya birimi Üst Kretase yaşlı serpantin, radyolarit ve kireçtaşından ibaret ofiyolit karmaşığıdır. Üzerine diskordan olarak Alt Pliyosen yaşlı dasit tüf ve arada kumtaşı çakıltaşı-silttaşı-marn bulunan volkanik birim gelir. Toplam kalınlık ihtimali 600 m'dir. Dasit tüf karmaşığı üzerine Alpin Orojenezi'nin Rodanik Fazı etkisi ile Üst Pliyosen yaşlı, gri, renkli, sert, kırıklı dasit birim gelmektedir. Toplam kalınlığı 150 m'dir. Bu birimin üzerine Alpin Orojenezi'nin Valak Fazı etkisi ile Pliyo-Kuaterner yaşlı beyaz, kırmızımsı, pembe renkli tüf ve aglomeralar gelir. Bu tüf ve aglomeraların çıkışı Kepez ile Balen Tepe'lerdendir. Daha sonra Pasadenik Fazı'nın etkisi ile kırıklar boyunca silis daykları yükselmiş ve çevrelerindeki kayaları alterasyona uğratmışlardır. Bu fazın sonucu bölgenin kuzey kısımlarında yükselme olmuştur. Aşınma eylemleri sonuca yamaç molozu ve alüvyonlar oluşmaya başlamıştır. Bu olay zamanımızda da devam etmektedir.
        Yapısal olarak çalışma alanının güneyinde Simav Çayı Vadisi graben teşkil etmektedir. NW-SSE istikameti faylar grabeni oluşturmuşlardır. Daha sonra NNE-SSW doğrultulu faylar ana graben faylarını kesmiştir. Faylar Paleozoik temeli de etkisi altında bırakmıştır.
        Saha jeotermal alan olanakları yönünden oldukça önemlidir. Hazne, Orta Kaya, yapısal ilişkileri olumlu olup ısıtıcı varlığını ortaya koyan sıcak kaynakları, hidrotermal alterasyonu, genç volkanizma tespit edilmiştir. Ana hazne Kaya Üst Kretase yaşlı kireçtaşlarıdır. Örtü kaya Alt Pliyosen yaşlı sekonder etmenleri geçirimsizlik kazanmış olan dasit ve tüflerdir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5974
Rapor Adı HİSARALAN (SIBDIRGI) KAPLICALARI CİVARININ JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR
Konu HİSARALAN (SIBDIRGI) KAPLICALARI CİVARININ JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR
Yer - Konum BALIKESİR BALIKESİR-SINDIRGI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 28.02.1972
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET ÜNAL

HİSARALAN (SIBDIRGI) KAPLICALARI CİVARININ JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05974
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 258,66TL


Etiketler: BALIKESİR, BALIKESİR JEOTERMAL ENERJİ, SINDIRGI, SINDIRGI KAPLICALARI, 5974