• KANDAK-KAYMAKAM-ILIKDERE (KARABÖĞÜRTLEN-ULA-MUĞLA) KROM OCAKLARI ÇEVRESİNE AİT 1/10.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ ÇALIŞMASINI TAMAMLAYICI DETAY VE REVİZYON SAHALARI JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
        Detay etüt ve revizyonu yapılan saha ultrabazik kayaçları başlıca harzburjitlerden oluşmuştur.Yer yer dunit özelliği taşımaktadırlar. Nadir olarak piroksenit, damarlarına rastlanmaktadır. Piroksen ve olivinlerin farklı sertlikte olmasından aşınma neticesinde meydana gelen bantlanma muntazam olarak tabaka şeklinde görülmektedir. Bazik kayaçlar dolerit ve metadolerit cinsi kayaçlardır ve belirli yöndedirler (NNW doğrultu ve NE eğim). Metadoleritlerin doleritlerden en önemli farkı dinamometamorfizma sebebiyle piroksenlerin amfibole dönüşerek çizgisellik göstermeleridir. Serpantinlere ekseri fay zonlarında rastlanmakta, serpantinleşme ve oksitleşmenin harzburjit ile dunitlerde ileri derecede olduğu görülmektedir. Sahada kromitler daha çok adese şeklinde görünürler ve yan taşla olan sınırları çoğu kez mekaniktir. Krom cevheri masif, masif dissemine, benekli ve bazı yerlerde de nodüllü tiptedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5958
Rapor Adı KANDAK-KAYMAKAM-ILIKDERE (KARABÖĞÜRTLEN-ULA-MUĞLA) KROM OCAKLARI ÇEVRESİNE AİT 1/10.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ ÇALIŞMASINI TAMAMLAYICI DETAY VE REVİZYON SAHALARI JEOLOJİ RAPORU
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum KANDAK-KAYMAKAM-ILIKDERE-KARABÖĞÜRTLEN-ULA MUĞLA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.10.1974
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar TURAN ÜLKER

KANDAK-KAYMAKAM-ILIKDERE (KARABÖĞÜRTLEN-ULA-MUĞLA) KROM OCAKLARI ÇEVRESİNE AİT 1/10.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ ÇALIŞMASINI TAMAMLAYICI DETAY VE REVİZYON SAHALARI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05958
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 109,45TL


Etiketler: ILIKDERE, JEOLOJİ, KANDAK, KARABÖĞÜRTLEN, KAYMAKAM, KROM, METALLOJENİ, MUĞLA, REVİZYON SAHALARI, ULA, 5958