• ERZİNCAN-İLİÇ-FINDIKLI DERESİ DEMİR YATAĞI REZERV RAPORU

I. ÖZET
       Erzincan-Ilıç-Fındıklı Demir Sahası'nın içinde bulunduğu bölgede görülen başlıca birimler; Mesozoik Yaşlı Kireçtaşları ve Serpantinler, Paleosen Dasit ve Andezitleri, Eosen Yaşlı Fliş, Spilit ve Asit İntrüzifler, Oligo-Miosen Yaşlı Jipsli-Killi Seriler ile Kuvaterner'e ait alüvyonlardır.
       Küçük bir sahada mostra veren yatak kontak-pnömatojen tipte olup esas cevher manyetittir. Manyetitle birlikte bulunan bakır yüzdesi T.D.Ç.İ alım şartnamelerinde belirtilen limit değerlerinin üzerindedir (Ortalama % 0.53 Cu). Cevherde bulunan diğer empüriteler SiO2, S, Mn, As, P) şartnamedeki limit değerlerinin içinde kalmaktadır. (Ek 8)'deki diyagramda görüldüğü gibi % Fe değerleri ile % Cu ve % SiO2 değerleri ters orantılı bir değişim göstermektedir.
       Kesit metodu ile yapılan, rezerv hesabında yatakta, toplam % 63.48 Fe tenörlü 101.500 ton cevher saptanmıştır. Bu değerin metal içeriği 64.000 ton Fe'dir.

 

Rapor Özellikleri
Rapor No 5930
Rapor Adı ERZİNCAN-İLİÇ-FINDIKLI DERESİ DEMİR YATAĞI REZERV RAPORU
Konu DEMİR YATAĞI REZERVİ
Yer - Konum ERZİNCAN İLİÇ-FINDIKLI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.10.1977
Hazırlayan Birim FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SELAHATTİN KOÇAK

ERZİNCAN-İLİÇ-FINDIKLI DERESİ DEMİR YATAĞI REZERV RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05930
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 105,36TL


Etiketler: DEMİR, ERZİNCAN, FINDIKLI, İLİÇ, REZERV, 5930