• KAYSERİ-YAHYALI-DEREKÖY DEMİR YATAĞI REZERV RAPORU

ÖZET
       Kayseri-Yahyalı-Dereköy Sahası'nda litolojik olarak; Devoniyen Şist ve Mermerleri'yle ardalanmalı kireçtaşı ve Permokarbonifer Kireçtaşları görülmektedir.
       Cevherleşme; karbonlu şistler içinde ve özellikle kireçtaşları ile olan dokanak bölgelerinde pirit yerleşiminden sonra, oksidasyon zonunda bu piritin, hematit + limonite dönüşmesi sonucunda oluşmuştur.
       Cevher, Permokarbonifer kireçtaşları içerisinde kuzeydoğu ve güneybatıda olmak üzere iki ayrı yerde yataklanmıştır. Güneybatı yatağı, tek bir seviye halinde başlayan ve güneybatıya doğru iki seviye halinde gözlenen 8.567 m2'lik bir alanda yüzeylenen, rezervi en büyük yataktır.
       Ana cevher mineralleri piritten dönüşen limonit + hematittir. Yatak içinde hematit + limonit tenör dağılımı yatay ve düşey yönde azda olsa değişmektedir. Ancak Ek 4, 5'te gösterilen seviyelerde SiO2 tenörün de işletmecilik etkileyebilecek ani değişimler olmaktadır.
       Kesit metoduna göre yapılan rezerv hesabında; güneybatı yüzeyleşmesinde % 50.20 Fe ortalama tenörün de 806 816.64 ton (görünür) ve % 51.14 Fe ortalama tenörün de 25.505.62 ton (muhtemel), kuzeydoğu yüzeyleşmesinde % 49.10 Fe ortalama tenörün de 57.810.44 ton (görünür) rezerv hesaplanmıştır.
       Her iki yatağın tüm toplam (görünür + muhtemel) rezervi 890.133.70 tondur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5924
Rapor Adı KAYSERİ-YAHYALI-DEREKÖY DEMİR YATAĞI REZERV RAPORU
Konu DEMİR YATAĞI REZERV RAPORU
Yer - Konum KAYSERİ YAHYALI-DEREKÖY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.06.1977
Hazırlayan Birim FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A. ŞAHBAZ HÜSNÜ AKSOY

KAYSERİ-YAHYALI-DEREKÖY DEMİR YATAĞI REZERV RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05924
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 162,70TL


Etiketler: CEVHERLEŞME, DEMİR, DEREKÖY, FİZİBİLİTE, KALİTE, KAYSERİ, REZERV, TEKTONİK, YAHYALI, 5924