• BİNGÖL-GENÇ-AVNİK-KOŞAL DEMİR MADENİ ARA REZERV RAPORU

I. ÖZET
       Bingöl-Genç-Avnik Demir Sahası'nda görülen başlıca jeolojik birimler; gnays ve mikaşistlerle temsil edilen metamorfikler, Eosen Fliş-Kumtaşları, Kretase Kireçtaşları, Miosen Kumtaşı ve Konglomeraları'dır.
       Sahada ana cevher manyetit olup, gnayslar içinde bol aktinolitli seviyelerde yer almaktadır. Cevher içinde yer yer az miktarda limonit ve hematit de izlenebilmektedir. Cevherli seviyeler içinde bazen steril zonlar görülmekte tenör, yanal ve düşey değişimler göstermektedir.
       Bu raporda yalnız Koşal (Mişkel) Demir Madeni'nin bir bölümünün rezervi hesaplanmıştır. Rezervi hesaplanan bölümler;
       a. Dikdere-Büyükkafa Zonu'nun doğu ve batısında Km 4, B 8, Km 6 ve B 1, Km 1 sondajları ile belirli oranda açıklığa kavuşturulmuş iki bölüm.
       b. Z1, Z2, Z3 sondajları ile belirlenen Kollikizinç Cevheri,
       c. K1 sondajı ile belirlenen Kilkale Cevheri.
       Kesitlerde ve hesaplamalarda düşük tenörlü zonlar rezervi ile yüksek tenörlü zonlar rezervi ayrı ayrı hesaplanmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu değerlere, çalışmaların bugünkü aşamasında verilerin azlığı nedeni ile Dikdere-Büyükkafa Zonu'nun orta bölümü (yaklaşık 200 m uzunluğunda) Kollikizinç güneyindeki düşük tenörlü cevher, harita ve kesitlerde görülen diğer mostraların rezervleri dahil edilmemiştir. Bu nedenle çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılacak kesin rezerv hesabında, aşağıdaki değerlerin üstünde bir değer elde edileceğini şimdiden söylemek mümkündür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5923
Rapor Adı BİNGÖL-GENÇ-AVNİK-KOŞAL DEMİR MADENİ ARA REZERV RAPORU
Konu DEMİR MADENİ REZERVİ
Yer - Konum BİNGÖL GENÇ-AVNİK-KOŞAL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.07.1977
Hazırlayan Birim FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SELAHATTİN KOÇAK

BİNGÖL-GENÇ-AVNİK-KOŞAL DEMİR MADENİ ARA REZERV RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05923
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 106,93TL


Etiketler: AVNİK, BİNGÖL, DEMİR, FİZİBİLİTE, GENÇ, KOŞAL, REZERV, 5923