• BİNGÖL-GENÇ-AVNİK APATİTLİ MANYEZİT ZUHURLARI ÖN ETÜT RAPORU

1. ÖZET
      Başlangıçta geniş sahalarda gözlemler yapılmış sonra çalışmalar cevherli seviyelerin yoğunlaştığı Elazığ K44-c1, c2, c3, c4 paftaları içinde kalan alanlarda sürdürülmüştür.
      Sahayı Paleozoik'e (Permiyen öncesi) ait amfibollü gnays, amfibolit, mikaşist, leplinit gnays metamorfikleri ile Mezozoik'e ait kireçtaşları, Tersiyer'e ait ofiyolit fliş kumtaşları, Senozoik'e ait bazalt ve alüvyonlar oluşturmaktadır.
      Söz konusu birimlerden leplinit gnays, ve bazalt dışında kalanlar 1/100.000, 1/25.000 ve 1/2.000 ölçekli haritalarda ayırtlanmıştır.
      Metamorfiklerin alt seviyesini teşkil eden ve almandin amfibolit fasiyesi şartlarında metamorfizma geçiren amfibollü gnayslar cevherleşmeye yatak teşkil ederler. Bu birim içinde yeşilimsi gri renkte bol aktirıolitli; seviyeler genellikle cevher (apatit-manyetit) içeren seviyelerdir. Cevher oluşumu birkaç aşama sonucu oluşabildiği düşünülebilir.
      Şöyle ki:
      1. P ve Fe bileşikleri içeren tortullarla deniz altı magması ile gelen P ve Fe içerikli nötr malzemeler aynı anda çökelmişlerdir. Cevherleşmenin görüldüğü aktinolit şist-aktinolit gnays adı verilen seviye bu denizaltı magma ürünü olabilir.
      2. Çeşitli bileşikler halinde P ve Fe içeren bu tortul volkanik kayaçlar metamorfizma geçirmiş termodinamik etkenler bunların mineralojisini değiştirmiştir. Bu arada apatit-manyetitçe zenginleşmeler de vukuu bulmuştur.
      3. Değişik yaşlı tektonik olaylar sonucu gelen ve volkano sedimanter seviyeleri kesen asidik magma intrüzyonları kestiği kayaçlardaki apatit-manyetit içeriğini artırmış ve kendiside beraberinde çeşitli bileşikler halinde P ve Fe getirmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5920
Rapor Adı BİNGÖL-GENÇ-AVNİK APATİTLİ MANYEZİT ZUHURLARI ÖN ETÜT RAPORU
Konu APATİTLİ MANYETİT
Yer - Konum BİNGÖL GENÇ-AVNİK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.06.1977
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FAYSAL SÜER

BİNGÖL-GENÇ-AVNİK APATİTLİ MANYEZİT ZUHURLARI ÖN ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05920
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 335,62TL


Etiketler: APATİTLİ MANYETİT, AVNİK, BİNGÖL, GENÇ, 5920