• ŞIRZI (BOĞAZGÖREN) KÖYÜ DEMİR ZUHURUNUN JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
       İnceleme alanı, Malatya İli'nin Hekimhan İlçesine bağlı Şırzı (Boğazgören) Köyü yolu üzerindedir. Burada 1/1.000 ölçekli jeoloji etüdü yapılmıştır.
       Sahanın jeolojisi, bazik, volkanik, sedimanter seri, Üst Kretase flişi, trakitler, cevherleşme ve andezitlerden ibarettir.
       Cevherleşme bir fay zonundan gelen cevherli solüsyonların Üst Kretase kireçtaşlarını metazomatize etmesiyle meydana gelmiştir. Kısacası hidrotermal metazomatik bir zuhurdur. Cevherleşme genellikle hematit, az miktarda da manyetit şeklinde meydana gelmiştir.
       Bu zuhurun rezervi hesaplanmış olup, görünür rezerv 136.482.5 ton, muhtemel rezerv 139.884.5 ton olmak üzere toplam 276.367 ton hematit ve görünür rezerv 669 ton, muhtemel rezerv 1872 ton olmak üzere toplam 2.568 ton manyetittir.
       Rezervin çoğunluğunu teşkil eden hematitlerin ortalama demir tenörü % 49'dur. Ayrıca % 5 oranında da Mn ihtiva ederler.

 

Rapor Özellikleri
Rapor No 5898
Rapor Adı ŞIRZI (BOĞAZGÖREN) KÖYÜ DEMİR ZUHURUNUN JEOLOJİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-DEMİR
Yer - Konum MALATYA ŞIRZI-BOĞAZGÖREN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 18.03.1974
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MAHMUT KURT

ŞIRZI (BOĞAZGÖREN) KÖYÜ DEMİR ZUHURUNUN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05898
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 197,46TL


Etiketler: BOĞAZGÖREN, CEVHERLEŞME, DEMİR, JEOLOJİ, MALATYA, REZERV, ŞIRZI, 5898