• KULA VE KÖPRÜBAŞI YÖRESİNDE URANTUM İÇEREN NEOJEN DOLGULARININ SEDİMANTOLOJİSİ

I. ÖZ
       Köprübaşı, Güvercinlik ve Fakıllı yakın çevresinde, uranyum içeren Neojen Çökelleri'nin sedimanter karakterlerinin incelenmesi sonucu elde edilen verilerle, bu yörelerin çökel ortamları ortaya konulmuş ve paleocoğrafyası üzerine yorum yapılmıştır.
       Alt Pliyosen yaşlı olan bu çökeller; çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, marn ve kireçtaşı litolojilerinden ibaret olup, kalın bir istif meydana getirirler. Çakıltaşları ve kumtaşları, bu istifin taban serilerini oluşturan hakim litolojilerdir. Bunlar çapraz katmanlı olup, metamorfik temel üzerine uyumsuz olarak gelmektedirler. Metamorfik kayaçlardan türemiş malzemece zengin olan ve taban serilerini oluşturan bu çökeller; akarsu yatağı dolgularının hakim olduğu akarsu oluşuklarıdır. Kilttaşı, silttaşı, marn ve kireçtaşı litolojileri ile karakterize olan ve bu akarsu oluşukları üzerine uyumlu olarak gelen çökeller ise yatay katmanlı ve laminalı istiflerdir. Geniş sahalar boyunca, tabakalanma karakterlerinde ve yanal geçişlerinde değişimler göstermeyen bu çökeller, gölsel bir ortamdaki çökelimin ürünüdürler.
        Köprübaşı, Güvercinlik ve Fakıllı Çökelleri, birbirleriyle bağlantısı olmayan havzalarda meydana gelmişlerdir. Bu havzalar SW-NE uzanımlı olup, birbirlerine az çok paralel gelişmişlerdir. Havzalar çökel birikiminin ilk evresinde, NW, N, NE yönüne doğru akan ırmaklarla beslenmişlerdir. Gölsel ortam gelişiminin karbonat çökelimi evresinin ileri safhalarında ise, birbirlerinden ayrı gelişmekte olan havzalar birbirleriyle bağlantılı bir duruma gelmişlerdir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5863
Rapor Adı KULA VE KÖPRÜBAŞI YÖRESİNDE URANTUM İÇEREN NEOJEN DOLGULARININ SEDİMANTOLOJİSİ
Konu URANYUM İÇEREN NEOJEN DOLGULARININ SEDİMANTOLOJİSİ
Yer - Konum KULA-KÖPRÜBAŞI MANİSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1977
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MUSTAFA KARABIYIKOĞLU MUZAFFER ŞENOL

KULA VE KÖPRÜBAŞI YÖRESİNDE URANTUM İÇEREN NEOJEN DOLGULARININ SEDİMANTOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05863
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 121,77TL


Etiketler: JEOLOJİ, KÖPRÜBAŞI, KULA, MANİSA, NEOJEN DOLGULARI, URANYUM, 5863