• İZMİR SEFERHİSAR ALANI ÇUBUKLUDAĞ GRABENİ İLE DOLAYLARININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL OLANAKLAR

ÖZET
       Çalışma alanı İZMİR İli'nin S'inde 500 km2'lik bir alanı kapsamaktadır.
       Çalışma İZMİR-ANKARA Jeosenklinali'nin E'ı SE'sunda yoğunlaştırılmıştır.
       Temeli Paleozoyik yaşlı metamorfitler oluşturur. Bunlar altta kristalin şist, üstte kalınlığı yer yer değişen mermerlerden meydana gelmiştir.
       Paleozoyik yaşlı metamorfitler üzerine, Üst Kretase yaşlı (İzmir Flişi) gelmektedir. Bu birim killi şist, kumtaşı, kireçtaşı ardalanmasından oluşmuştur. Kireçtaşları fliş içinde büyük mercekler şeklindedir. Flişin altındaki ultrabazik kayaçlar faylarla üst seviyelere zorlanmışlardır.
       İzmir Flişi SE'da Paleozoyik Metamorfitler üzerine diskordansla gelmişlerdir. Üst Kretase'nin sonlarına doğru buraya bir transgresyon olmuştur. NW'da İzmir-Ankara Jeosenklinali'ni oluşturan İzmir Flişi'nin Paleozoyik temel ile olan ilgisi görülememektedir. Ancak bu yörede açılan SH-2 sondajında İzmir Flişi'nin altını yeşil şist fasiyesinin oluşturduğu tespit edilmiştir (SH-1, SH-2 Kuyu Bitirme Raporu).
       İnceleme alanının orta kesiminde (NE-SW) gidişli Çubukludağ Grabeni içerisinde Miyosen yaşlı Yeniköy Formasyonu yer alır. Bu formasyon İzmir Flişi üzerinde bir diskordansla oturmaktadır. (n1) alt, (n2) orta, (n3) üst seviyelerden oluşmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5842
Rapor Adı İZMİR SEFERHİSAR ALANI ÇUBUKLUDAĞ GRABENİ İLE DOLAYLARININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL OLANAKLAR
Konu İZMİR JEOLOJİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Yer - Konum İZMİR İZMİR-SEFERİHİSAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1975
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar Ş. ŞİMŞEK TUNCER EŞDER

İZMİR SEFERHİSAR ALANI ÇUBUKLUDAĞ GRABENİ İLE DOLAYLARININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL OLANAKLAR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05842
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.417,90TL


Etiketler: İZMİR, İZMİR JEOLOJİ, İZMİR JEOTERMAL ENERJİ, SEFERİHİSAR, 5842